Dr. I. Adkins obdržela Cenu Jaroslava Šterzla

Výbor České imunologické společnosti udělil Cenu Jaroslava Šterzla za nejlepší vědeckou publikaci pro mladé imunology dr. Ireně Adkins za práci: Adkins I., Fučíková J., Garg A. D., Agostinis P., Špíšek R.: Physical Modalities Inducing Immunogenic Tumor Cell Death for Cancer Immunotherapy, Oncoimmunology, 2015 Jan 7;3(12):e968434. eCollection 2014. IF 6,283.