Primární imunodeficience

Příručka pro pacienty a jejich rodiny, vydalo nakladatelství TIGIS, ISBN 978-80-87323-03-8.