Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Bc. Klára Veselá Pediatrická klinika 224 432 026
Ivana Veselá Specializační vzdělávání 224 435 857
Mgr. Hana Veselá Ústav jazyků 224 435 805
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. Kardiologická klinika 224 434 900
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. Urologická klinika 224 434 804
Mgr. Věra Viertlová Ústav jazyků 224 435 805
Bc. Laura Vinklerová Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Marie Vitujová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 533
prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. Ústav patologické fyziologie 257 296 400
MUDr. Alena Vlachová Pneumologická klinika 224 436 601
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 600
MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 544
Bc. Kateřina Vodolánová, DiS. Klinika dětské neurologie
Mgr. Lucie Vodolánová Pediatrická klinika 224 432 028
Ing. Ivana Vohnická Ústav soudního lékařství
MUDr. Tomáš Vojáček Ústav soudního lékařství 266 083 439
PharmDr. Vladimíra Vojtová, Ph.D. Ústav farmakologie 257 296 452
MUDr. Pavel Vojtovič Dětské kardiocentrum 224 432 973
MUDr. Karel Vondrák Pediatrická klinika 224 432 044
Ing. Martin Voříšek Oddělení informačních systémů 224 439 100
Mgr. Pavel Votýpka Ústav biologie a lékařské genetiky
MUDr. Martina Vrabcová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 452
Ing. Petra Vrabcová Ústav imunologie 224 435 978
Karolina Vráblová Ústav histologie a embryologie 257 296 253
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 880
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 400
Ing. Lucie Winkowska Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
Milan Wittenberger Pediatrická klinika
MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D. Interní klinika
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 635
Mgr. Kateřina Zámečníková Ústav ošetřovatelství 224 435 884
Mgr. Juan Zamora Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 897
MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 457
MUDr. Pavel Záruba Chirurgická klinika ÚVN 973 202 907
MUDr. Jana Zárubová Neurologická klinika 224 436 801
MUDr. Kateřina Zárubová Neurologická klinika 224 436 885
Mgr. Zdeněk Zárybnický Ústav jazyků 224 435 809
Ing. Rita Zdrubecká Ekonomické oddělení 224 435 821
MUDr. Michaela Zelinová Ústav biologie a lékařské genetiky
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 059
Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 257 296 162
MUDr. Jiří Zika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 436 705
Ing. Jaroslav Zikmund Ústav soudního lékařství 266 083 431
MUDr. Petra Zimolová Kardiologická klinika 224 434 969
doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 102
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 352
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
Ing. Hana Zůnová Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Martina Zwyrtková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
Jaroslava Žáčková Oddělení investiční výstavby 257 296 696

Stránky