Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Opatření děkana č. 19/2020

21. 10. 2020

Pravidla hybridního, tj. kombinovaného presenčního a distančního zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 21. 10. 2020
Účinnost: od 21. 10. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 3/2021

Opatření děkana č. 18/2020

16. 10. 2020

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 16. 10. 2020
Účinnost: od 16. 10. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 17/2020

1. 10. 2020

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2020

Platnost: 30. 9. 2020
Účinnost: od 30. 9. 2020
Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 16/2020

4. 9. 2020

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2020/2021

Platnost: 4. 9. 2020
Účinnost: od 4. 9. 2020
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 16/2021

Opatření děkana č. 15/2020

30. 6. 2020

k úvodnímu soustředění studentů 1. ročníku v rámci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 30. 6. 2020
Účinnost: od 30. 6. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 14/2020

29. 6. 2020

Kurz pedagogických dovedností zaměstnanců a studentů doktorského studijního programu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“)

Platnost: 29. 6. 2020
Účinnost: od 29. 6. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 13/2020

25. 6. 2020

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2020/2021 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 25. 6. 2020
Účinnost: od 25. 6. 2020
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 11/2020

29. 5. 2020

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 28. 5. 2020
Účinnost: od 28. 5. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení