Opatření děkana č. 3/2023

 Opatření děkana č. 3/2023

Náhradní organizační opatření požární ochrany

pro Objekt teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 - Motol

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana se vydává z důvodu havarijního stavu zásobování Objektu teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 – Motol (dále jen „Objekt“), požární vodou. 

 

Čl. II

Náhradní organizační opatření

  1. V Objektu se zvýší počet členů preventivní požární hlídky na 12 osob. 
  1. Pro každé podlaží Objektu musí být jmenovány nejméně tři osoby z řad zaměstnanců trvale pracujících v Objektu.
  1. Členové požární hlídky musí projít odbornou přípravou, kterou provede odborně způsobilá osoba v požární ochraně.
  1. Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky budou vyvěšeny na všech podlažích Objektu.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření má dočasný charakter po dobu trvání havarijního stavu a platí do jeho odvolání.
  1. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

V Praze dne 13. 3. 2023

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 13. 3. 2023
Účinnost: od 13. 3. 2023

 

Gestor: Správa budov
 
Vytvořeno: 13. 3. 2023 / Upraveno: 16. 3. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová