Opatření děkana č. 2/2023

Opatření děkana č. 2/2023

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2022/2023

Čl. I

Úvodní ustanovení

1)      Toto opatření mění a upravuje termín přihlašování na volitelné předměty v letním semestru akademického roku 2022/2023 a to:

· letní semestr od 6. 2. 2023 16.00 h do 12. 2. 2023 23.59 h

            Přihlašování na volitelné předměty je nutné provést v SISu.

            Po uplynutí termínu přihlašování se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.

 

2)      Ostatní ustanovení Opatření děkana č. 13/2022 zůstávají v platnosti.

 

3)      Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

 

V Praze dne 27. 1. 2023

 

 

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Platnost: 27. 1. 2023
Účinnost: od 27. 1. 2023

 

Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 6/2023
Vytvořeno: 27. 1. 2023 / Upraveno: 23. 5. 2023 / Mgr. Marie Hejlová