Opatření děkana č. 11/2022

Opatření děkana č. 11/2022

Dočasné technickoorganizační opatření požární ochrany v Objektu teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5

 

 

Z důvodu plánované stavební úpravy vstupu do výukového pavilonu B bude po dobu následujících 3 měsíců zrušena evakuační trasa po severním únikovém schodišti ze 2 a 3 NP pavilonu B, Plzeňská 311, Praha 5.

 

V souladu s §7 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně přijímám náhradní technickoorganizační opatření takto:

1.  před zrušením únikového schodiště se zakryje nebo odebere evakuační značení umístěné na evakuačních světlech nebo stěnách chodeb 2 a 3NP pavilonu B směřujících do rušeného únikového schodiště,

2.   bude doplněné stávající evakuační značení na chodbách 2 a 3NP pavilonu B o fotoluminiscenční evakuační značení rozměrů nejméně 10x20 cm, které bude část pavilonu B směrovat do druhého funkčního únikového schodiště,

3.  ve 2NP se bude po dobu výstavby nového vstupu a propojování objektů vyskytovat maximálně:

· ústav chemie a klinické biochemie max. 1 osoba (místnosti č. 2.01 a 2.02)

· ústav histologie a embryologie max. 13 osob (místnosti č. 2.06, 2.07 2.09, 2.10, 2.11, 2.12),

4.  ve 3NP se bude po dobu výstavby nového vstupu a propojování objektů vyskytovat maximálně:

· ústav histologie max. 9 osob (místnosti č. 3.01, 3.02, 3.03)

· ústav biologie a lékařské genetiky max 9 osob (místnosti č. 3.04, 3.05, 3.06, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25)

· ústav bioinformatiky max. 3 osoby (místnost č. 3.31)

· ústav lékařské chemie a klinické biochemie max. 6 osob (místnosti č. 3.28. 3.29, 3.30),

5.   vnitřní automatické dveře v 1NP budou provozuschopné pro únik z budovy, ale přístupy magnetickými kartami pro vstup do budovy těmito dveřmi budou po dobu výstavby zrušené,

6.   vnitřní automatické dveře v 1NP budou označeny tabulkou s informací „Určeno pouze k evakuaci“,

7. evakuační trasa z těchto dveří ven z budovy bude řešena vytvořením koridoru s dřevěnou lávkou a zábradlím, která při evakuaci osoby spolehlivě odvede od budovy na shromaždiště osob,

8.  zaměstnanci pracující v této budově budou o tomto dočasném technickoorganizačním opatření děkana informování rozesláním informačního e-mailu a vyvěšením tohoto opatření na recepci výukových pavilonů Plzeňská 311.

 

Za provedení a zajištění uvedeného opatření odpovídá správa budovy ve spolupráci se zhotovitelem stavebních prací.

 

Platnost opatření ode dne podpisu děkana do 30. 8. 2022.

 

Opatření zpracoval: Tomáš Fencl, externí OZO v požární ochraně, číslo osvědčení Z-OZO 160/2002

 

V Praze dne  25. 5. 2022

 

 

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK                            

Platnost a účinnost
Platnost: 25. 5. 2022
Účinnost: od 25. 5. 2022 do 30. 8. 2022
Gestor: Oddělení investiční výstavby
 
Vytvořeno: 26. 5. 2022 / Upraveno: 23. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová