Opatření děkana č. 12/2022

Opatření č. 12/2022,
kterým se  stanoví harmonogram akademického roku 2022/2023
na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ, NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

17. června 2022 a 29. června 2022

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Aplikovaná fyzioterapie

30. června 2022

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Zápis do vyšších ročníků

dle harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese:

www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
– pro zimní semestr: 12. září 2022 – 30. září 2022
– pro letní semestr: 6. února 2023 – 12. února 2023

Imatrikulace

24. října 2022

Zimní semestr

 

Začátek výuky pro:

 
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 19. září 2022
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 21. září 2022
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 29. září 2022
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 29. září 2022
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 29. září 2022
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 29. září 2022

Začátek výuky pro:

1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

3. října 2022

Vánoční prázdniny

23. prosince 2022 1. ledna 2023

Zkouškové období v zimním semestru

 

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 16. ledna 2023 – 19. února 2023
1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 16. ledna 2023 – 19. února 2023
1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 16. ledna 2023 – 20. února 2023
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 14. ledna 2023 – 8. února 2023
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 13. ledna 2023 – 8. února 2023
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 7. ledna 2023 – 15. února 2023
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 7. ledna 2023 – 15. února 2023
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 7. ledna 2023 – 27. ledna 2023
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 7. ledna 2023 – 27. ledna 2023

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhů jednotlivých ročníků – průběžně

 

 

Letní semestr: zahájení 

 

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 20. února 2023

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

20. února 2023
1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 20. února 2023
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 9. února 2023
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 9. února 2023
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 16. února 2023
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 16. února 2023
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 30. ledna 2023
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 30. ledna 2023

Zkouškové období v letním semestru

 

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 29. května 2023 – 30. června 2023
1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 29. května 2023 – 30. června 2023
1.–3. ročník Bc. SP Fyzioterapie 29. května 2023 – 30. června 2023
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 22. května 2023 – 30. června 2023
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 22. května 2023 – 30. června 2023
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 12. května 2023 – 30. května 2023
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 26. května 2023 – 30. května 2023
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 13. května 2023 – 26. května 2023
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 9. května 2023 – 26. května 2023

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2023 – 31. srpna 2023

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2023 – 18. září 2023

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

18. září 2023

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

DOKTORSKÉ STUDIUM

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Termín předložení ročního hodnocení (RH) ISP za akad. rok 2021/2022 školiteli oborovým radám

5. října 2022

Imatrikulace

24. října 2022

Termín uzavření RH ISP za akad. rok 2021/2022 oborovými radami

31. října 2022

Termín předložení ISP studenty 1. ročníku školitelům

13. listopadu 2022

Termín předložení ISP 1. ročníku školiteli oborovým radám

30. listopadu 2022

Termín schválení ISP 1. ročníku oborovými radami

15. prosince 2022

Ukončení podávání přihlášek ke studiu

30. dubna 2023

Řádný termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

1. června 2023 – 30. června 2023

Náhradní termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

12. června 2023 – 14. července 2023

Předložení RH ISP za akad. rok 2022/2023 studenty školitelům

31. srpna 2023

Zápis do 1. ročníku doktorských studijních programů

19. září 2023 – 30. září 2023

Náhradní zápis do doktorských studijních programů

náhradní termín bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

 

Termín rektorského dne je stanoven na 10. května 2023.

V Praze dne 17. 6. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 17. 6. 2022
Účinnost: od 17. 6. 2022
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 20. 6. 2022 / Upraveno: 3. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová