Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Opatření děkana č. 11/2020

29. 5. 2020

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 28. 5. 2020
Účinnost: od 28. 5. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 10/2020

28. 5. 2020

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Platnost: 27. 5. 2020
Účinnost: od 27. 5. 2020
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 11/2021

Opatření děkana č. 9/2020

26. 5. 2020

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Platnost: 26. 5. 2020
Účinnost: od 26. 5. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 8/2020

21. 5. 2020

Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu

Platnost: 21. 5. 2020
Účinnost: od 21. 5. 2020
Gestor: Oddělení Ph.D. a zahraničních záležitostí
 

Opatření děkana č. 7/2020

5. 5. 2020

O zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Platnost: 5. 5. 2020
Účinnost: od 11. 5. 2020
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 6/2020

29. 4. 2020

O zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Platnost: 29. 4. 2020
Účinnost: od 29. 4. 2020

 

Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2020

Opatření děkana č. 4/2020

11. 3. 2020

Mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 10. 3. 2020
Účinnost: od 10. 3. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 3/2020

9. 3. 2020

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 9. 3. 2020
Účinnost: od 9. 3. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 2/2021