Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

1

Dlouhodobé ukládání elektronických dat

Platnost: 25. 8. 2014
Účinnost: od 25. 8. 2014
Gestor: Oddělení informačních systémů
 
1

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce

Platnost: 1. 5. 2014
Účinnost: od 1. 5. 2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 8. 4. 2014
Účinnost: od 8. 4. 2014
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2015
0

Výuka v době Vědecké konference

Platnost: 20. 3. 2014
Účinnost: od 9. 4. 2014
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Přiznání stipendií vynikajícím studentům

Platnost: 30. 12. 2013
Účinnost: od 30. 12. 2013 do 30. 9. 2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu

Platnost: 20. 12. 2013
Účinnost: od 1. 1. 2014
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 9/2014
0

K provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Zdravotní péče pro studenty v magisterských a bakalářských studijních programech

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 3. 6. 2013
Účinnost: akademický rok 2013/2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 8. 4. 2013
Účinnost: akademický rok 2013/2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 8. 4. 2013
Účinnost: od 8. 4. 2013
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 2/2014
0

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 22. 3. 2013
Účinnost: od 20. 3. 2013
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 17/2018
0

Rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 2. lékařské fakulty

Platnost: 1. 2. 2013
Účinnost: od 1. 2. 2013
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 16/2018
1

Úhrady za administrativní úkony pro Univerzitu třetího věku

Platnost: 21. 11. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
Gestor:
 
0

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty

Platnost: 1. 10. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 12/2016
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 19. 7. 2012
Účinnost: akademický rok 2012/2013
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 28. 3. 2012
Účinnost: akademický rok 2012/2013
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 28. 3. 2012
Účinnost: od 28. 3. 2012
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 3/2013
0

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 21. 3. 2012
Účinnost: od 21. 3. 2012
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 2/2013
0

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 1. 1. 2012
Účinnost: od 1. 1. 2012
Gestor: Ekonomické oddělení a Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: 2/2015
1

Změna výplatního termínu

Platnost: 8. 2. 2012
Účinnost: od 1. 3. 2012
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Kurzy specializačního vzdělávání

Platnost: 1. 2. 2012
Účinnost: od 1. 2. 2012
Gestor: Oddělení specializačního vzdělávání
Zrušeno: OD 13/2018
0

Čerpání mzdových nákladů z grantů

Platnost: 24. 10. 2011
Účinnost: od 1. 1. 2012
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
Zrušeno: OD 6/2015
0

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek

Platnost: 30. 9. 2011
Účinnost: od 30. 9. 2011
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 11. 7. 2011
Účinnost: akademický rok 2011/2012
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 27. 4. 2011
Účinnost: akademický rok 2011/2012
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 27. 4. 2011
Účinnost: od 27. 4. 2011
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 5/2012
0

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 15. 3. 2011
Účinnost: od 15. 3. 2011
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 4/2012
1

Absence

Platnost: 1. 2. 2011
Účinnost: od 1. 2. 2011
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Platnost: 26. 11. 2010
Účinnost: od 26. 11. 2010
Gestor: Ústav vědeckých informací
Zrušeno: OD 5/2018
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 14. 7. 2010
Účinnost: akademický rok 2010/2011
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Dovolené

Platnost: 18. 6. 2010
Účinnost: od 18. 6. 2010
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

Zveřejňování výukových materiálů

Platnost: 14. 4. 2010
Účinnost: od 16. 4. 2010
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 1. 5. 2010
Účinnost: od 1. 5. 2010
Gestor: Ekonomické oddělení a Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 3/2012
0

Státní závěrečné zkoušky

Platnost: 1. 4. 2010
Účinnost: od 1. 4. 2010 do 11. 1. 2017
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 1/2017
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 1. 4. 2010
Účinnost: akademický rok 2010/2011
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 1. 4. 2010
Účinnost: od 1. 4. 2010
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 3/2011
0

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 17. 2. 2010
Účinnost: od 17. 2. 2010
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 2/2011
1

Elektronické přihlašování ke zkouškám

Platnost: 8. 2. 2010
Účinnost: od 8. 2. 2010
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Poskytování a vyúčtování cestovních náhrad

Platnost: 1. 10. 2009
Účinnost: od 1. 10. 2009
Gestor: Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 15/2018
0

Stravování zaměstnanců

Platnost: 1. 10. 2009
Účinnost: od 1. 10. 2009
Gestor: Personální a mzdové oddělení, Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 22/2018
0

Oběh účetních dokladů

Platnost: 1. 10. 2009
Účinnost: od 1. 10. 2009
Gestor: Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 18/2017
0

Dovolené

Platnost: 15. 5. 2009
Účinnost: od 15. 5. 2009 do 31. 12. 2009
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 21. 4. 2009
Účinnost: akademický rok 2009/2010
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 21. 4. 2009
Účinnost: od 21. 4. 2009
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 3/2010
0

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 1. 3. 2009
Účinnost: od 1. 3. 2009
Gestor: Personální a mzdové oddělení, Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 6/2010
0

Obhajoba závěrečné práce

Platnost: 25. 3. 2009
Účinnost: od 25. 3. 2009
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 17/2018
0

Uznávání zahraničního VŠ vzdělání

Platnost: 25. 3. 2009
Účinnost: od 25. 3. 2009
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 17/2018
0

Školné pro zahraniční studenty

Platnost: 8. 1. 2009
Účinnost: od akademického roku 2009/10
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 19/2018
0

Uznávání zkoušek

Platnost: 5. 2. 2009
Účinnost: od 5. 2. 2009
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2014
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 23. 5. 2008
Účinnost: akademický rok 2008/2009
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 21. 4. 2008
Účinnost: akademický rok 2008/2009
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 21. 4. 2008
Účinnost: od 21. 4. 2008
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2009
0

O zveřejňování závěrečných prací

Platnost: 9. 1. 2008
Účinnost: od 9. 1. 2008
Gestor: Ústav vědeckých informací
Zrušeno: OD 12/2010
0

Doplnění Pravidel pro organizaci studia na UK 2. LF

Platnost: 1. 10. 2007
Účinnost: od 1. 10. 2007
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 2/2018
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 28. 5. 2007
Účinnost: akademický rok 2007/2008
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Platnost: 29. 5. 2007
Účinnost: od 29. 5. 2007
0

Dovolené

Platnost: 22. 5. 2007
Účinnost: od 22. 5. 2007 do 31. 12. 2007
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 15. 3. 2007
Účinnost: akademický rok 2007/2008
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 15. 3. 2007
Účinnost: od 15. 3. 2007
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 4/2008
0

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 28. 12. 2006
Účinnost: od 28. 12. 2006
Gestor: Personální a mzdové oddělení, Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 6/2009
1

Pracující důchodci

Platnost: 22. 6. 2006
Účinnost: od 22. 6. 2006
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Dovolené

Platnost: 1. 6. 2006
Účinnost: od 1. 6. 2006 do 30. 9. 2006
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Úhrady za administrativní úkony

Platnost: 29. 3. 2005
Účinnost: od 29. 3. 2005
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 17/2018
0

Dovolené

Platnost: 10. 6. 2005
Účinnost: od 10. 6. 2005 do 30. 9. 2005
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Dovolené

Platnost: 14. 4. 2004
Účinnost: od 14. 4. 2004 do 30. 9. 2004
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Zkušební termíny

Platnost: 10. 4. 2004
Účinnost: od 10. 4. 2004
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 2/2018
0

Termíny SRZ

Platnost: 10. 3. 2004
Účinnost: akademický rok 2003/2004
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Zkušební zprávy

Platnost: 8. 1. 2004
Účinnost: od 8. 1. 2004
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 17/2018
0

Dovolené

Platnost: 15. 4. 2003
Účinnost: od 15. 4. 2003 do 30. 9. 2003
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Dovolené

Platnost: 8. 3. 2002
Účinnost: od 8. 3. 2002 do 30. 9. 2002
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Dovolené

Platnost: 15. 2. 2001
Účinnost: od 15. 2. 2001 do 30. 9. 2001
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

Zajištění vedení přehledů evidence pracovní doby

Platnost: 1. 1. 2001
Účinnost: od 1. 1. 2001
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1
Platnost: 28. 8. 2000
Účinnost: od 28. 8. 2000
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Stránky