Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Opatření děkana č. 7/2021

8. 4. 2021

Přidělování finanční podpory studentům v rámci podpory Internacionalizace na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 4. 2021
Účinnost: od 8. 4. 2021

 

Gestor: Oddělení zahraničních záležitostí
 

Opatření děkana č. 6/2021

29. 3. 2021

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Platnost: 29. 3. 2021
Účinnost: 29. 3. 2021
Gestor: Oddělení zahraničních záležitostí
 

Opatření děkana č. 5/2021

11. 3. 2021

k organizaci práce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 11. 3. 2021
Účinnost: od 11. 3. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 4/2021

4. 2. 2021

Pravidla pro zasedání habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
 

Opatření děkana č. 3/2021

4. 2. 2021

O podrobnostech hybridního a distančního zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
 

Opatření děkana č. 2/2021

7. 1. 2021

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: od 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021

Opatření děkana č. 1/2021

7. 1. 2021

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021

Opatření děkana č. 23/2020

8. 12. 2020

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 12. 2020
Účinnost: od 8. 12. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 22/2020

8. 12. 2020

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 12. 2020
Účinnost: od 8. 12. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 1/2021

Opatření děkana č. 21/2020

18. 11. 2020

o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

Platnost: 18. 11. 2020
Účinnost: od 18. 11. 2020
Gestor: Oddělení Ph.D. studia