Úspěchy

19 národních i mezinárodních kurzů pro celkem 406 účastníků v Centru endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA)

V našem Centru endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA) se celkem uskutečnilo již 19 kurzů (1 v roce 2020, 2 v roce 2021, 4 v roce 2022 a 12 v roce 2023), z toho 3 mezinárodní a proškolilo se na nich celkem 403 účastníků (39 v roce 2020, 42 v roce 2021, 76 v roce 2022 a 249 v roce 2023).

CESKA je myšlenkovou platformou, představující multicentrický koncept, jehož cílem je myšlenkové sjednocení odborníků různých medicínských klinických odvětví. Cílem této platformy je organizace kurzů a workshopů pro zájemce z řad mediků, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Ústav anatomie 2.LF představuje hlavní fyzickou základnu tohoto projektu, tedy výukové a výzkumné centrum, avšak jeho abstraktní pojetí nabízí možnost široké spolupráce s mnohými odborníky, klinikami a institucemi, a to českými i zahraničními. V konkrétní rovině se bude jednat o prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů cestou nácviku endoskopických operací, chirurgických a ortopedických přístupů, ultrasonografických vyšetření či regionální anestézie, neboť centrum disponuje přístrojovým vybavením (endoskopická věž, C-rameno, ultrazvuk pojízdný i přenosný), výukovými prostory i dostatečným množstvím kadaverů pro tyto aktivity.

Hlavní oblasti zájmu:

 • Postgraduální výuka mladých lékařů v předatestační přípravě formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech fixovaných různými technikami.
 • Pokročilá postgraduální výuka zkušených lékařů v rámci jejich další oborové specializace.
 • Výzkumné projekty na poli aplikované anatomie, tedy pro účely chirurgických oborů a zobrazovacích technik.
 • Výzkumné projekty na poli biomechaniky a materiálových možností cizích těles používaných v léčbě a protetice.
 • Pokročilá pregraduální výuka studentů medicíny formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech, včetně online přenosů do světa.
 • Spolupráce s odbornými společnosti na prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů: mini-invazívní přístupy, endoskopické operace, ortopedické operace, ultrasonografická vyšetření, regionální anestézie.

21. listopadu 2022 proběhl vůbec první kurz traumatické resuscitační torakotomie v České republice. Teoretická část se odehrála v prostorách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a praktická část – nácvik torakotomie na tělech zemřelých dárců – v prostorách Ústavu anatomie 2. LF UK ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol. Tento zákrok se využívá u pacientů s těžkým úrazem, u kterých došlo k zástavě oběhu nebo zástava oběhu navzdory resuscitační terapii hrozí. Pojem „resuscitační torakotomie“ můžeme zjednodušeně definovat jako úkon otevření hrudníku s cílem rychlé diagnostiky a terapie příčiny zástavy oběhu (většinou se jedná o nějaký typ krvácení s jeho negativními důsledky oběh). Zákrok by měl sloužit k obnovení oběhu a stabilizování pacienta. Smyslem tohoto kurzu byl nácvik resuscitační torakotomie pro lékaře pečující o těžce zraněné pacienty (chirurgy, traumatology a anesteziology/intenzivisty). K nácviku úkonu posloužila těla zemřelých dárců, jejichž rozhodnutí tak přímo zachránila život již nejméně jednoho člověka. Ani ne o měsíc později byla totiž na pražském sídlišti Novodvorská napadena dvojice žen, z nichž jedna skončila ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici v Motole. Její život zachránila spolupráce lékařů, sester, sanitářů, a mimo jiné i provedená urgentní torakotomie.

Podrobnosti na: https://www.lf2.cuni.cz/clanky/na-pracovistich-2-lekarske-fakulty-a-fn-motol-se-21-listopadu-uskutecnil-prvni-kurz

10. června 2022 proběhl také vůbec první kurz Ultrazvukového vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi na sever od Rakouska a východ od Německa, ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Neurologickou klinikou VFN Praha a 1. LF UK, Neurochirurgickou klinickou FNKV a 3. LF UK. Kurz spojil teoretické přednášky o uspořádání, průběhu a variacích nervů končetin, způsobu zobrazení pomocí ultrazvuku, využití v klinické praxi a korelací s EMG nálezy, zobrazení pomocí magnetické rezonance a objasnění jednotlivých patologických nálezů s časově bohatým a v malých skupinkách (4-5 účastníků) provedeným nácvikem a ukázkami samotného ultrazvukového vyšetření na kvalitních a moderních přístrojích.

Podrobnosti na https://www.lf2.cuni.cz/clanky/na-ustavu-anatomie-2-lekarske-fakulty-se-konal-prvni-ultrazvukovy-workshop

Ústav anatomie slavnostně otevřel 12.11. 2021 pietní místo v areálu Teoretických ústavů na Plzeňské. Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze byla vybrána a zasazena lípa srdčitá, neboť právě tento strom na hřbitovech symbolicky propojuje svět živých a mrtvých. Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení.

Strom života a Dárcovský program mají nové logo (viz níže), které bude použité nyní v každé naší další komunikaci s cílem rozšířit povědomí o této možnosti darovat tělo pro vědu a výzkum.

Do dárcovském programu se za dobu jeho existence od roku 2018 přihlásilo přes 800 lidí.

Podrobnosti na https://www.lf2.cuni.cz/clanky/strom-zivota-jako-pietni-misto-pro-darce

Součástí akce bylo i slavností otevření nového Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA).

Zároveň s oběma akcemi proběhl také dvoudenní 46. ročník Flebologických dnů ve spolupráci s Českou flebologickou společností s nosným tématem „Flebologie jako multidisciplinární obor“, který mimo jiné zahrnoval kadaverózní a ultrazvukový workshop.

Podrobnosti na https://www.phlebology.cz/

První české kurzy svého druhu v Centru endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA)

První české kurzy svého druhu proběhly v nově otevřeném Centru endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA).

​Otevření centra úzce souvisí s dárcovským programem a jeho doprododným programem. Ústav anatomie slavnostně otevřel 12. 11. 2021 pietní místo v areálu teoretických a preklinických ústavů na Plzeňské. Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze byla vybrána a zasazena lípa srdčitá, neboť právě tento strom na hřbitovech symbolicky propojuje svět živých a mrtvých. ​Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení. Dárcovský program má nové logo (viz níže), které bude použité nyní v každé naší další komunikaci s cílem rozšířit povědomí o této možnosti darovat tělo pro vědu a výzkum. Do dárcovském programu se za dobu jeho existence od roku 2018 přihlásilo přes 850 lidí. (Podrobnosti v článku.)

Součástí akce bylo slavností otevření nového Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA).

CESKA je myšlenkovou platformou, představující multicentrický koncept, jehož cílem je myšlenkové sjednocení odborníků různých medicínských klinických odvětví. Cílem této platformy je organizace kurzů a workshopů pro zájemce z řad mediků, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Ústav anatomie 2. LF představuje hlavní fyzickou základnu tohoto projektu, tedy výukové a výzkumné centrum, avšak abstraktní pojetí projektu nabízí možnost široké spolupráce s mnohými odborníky, klinikami a institucemi, a to českými i zahraničními. V konkrétní rovině se bude jednat o prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů cestou nácviku endoskopických operací, chirurgických a ortopedických přístupů, ultrasonografických vyšetření či regionální anestézie, neboť centrum disponuje přístrojovým vybavením (endoskopická věž, C-rameno, ultrazvuk pojízdný i přenosný), výukovými prostory i dostatečným množstvím kadaverů pro tyto aktivity.

Hlavní oblasti zájmu:

 • Postgraduální výuka mladých lékařů v předatestační přípravě formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech fixovaných různými technikami
 • Pokročilá postgraduální výuka zkušených lékařů v rámci jejich další oborové specializace
 • Výzkumné projekty na poli aplikované anatomie, tedy pro účely chirurgických oborů a zobrazovacích technik
 • Výzkumné projekty na poli biomechaniky a materiálových možností cizích těles používaných v léčbě a protetice
 • Pokročilá pregraduální výuka studentů medicíny formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech, včetně online přenosů do světa
 • Spolupráce s odbornými společnosti na prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů: mini-invazívní přístupy, endoskopické operace, ortopedické operace, ultrasonografická vyšetření, regionální anestézie

Zároveň s oběma akcemi proběhl také dvoudenní 46. ročník Flebologických dnů ve spolupráci s Českou flebologickou společností s nosným tématem Flebologie jako multidisciplinární obor, který mimo jiné zahrnoval kadaverózní a ultrazvukový workshop. (Podrobnosti na webu České flebologické společnosti ČLS JEP.)

21. listopadu 2022 proběhl vůbec první kurz traumatické resuscitační torakotomie v České republice. Teoretická část se odehrála v prostorách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a praktická část – nácvik torakotomie na tělech zemřelých dárců – v prostorách Ústavu anatomie 2. LF UK ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol. Tento zákrok se využívá u pacientů s těžkým úrazem, u kterých došlo k zástavě oběhu nebo zástava oběhu navzdory resuscitační terapii hrozí. Pojem „resuscitační torakotomie“ můžeme zjednodušeně definovat jako úkon otevření hrudníku s cílem rychlé diagnostiky a terapie příčiny zástavy oběhu (většinou se jedná o nějaký typ krvácení s jeho negativními důsledky pro oběh). Zákrok by měl sloužit k obnovení oběhu a stabilizování pacienta. Smyslem tohoto kurzu byl nácvik resuscitační torakotomie pro lékaře pečující o těžce zraněné pacienty (chirurgy, traumatology a anesteziology/intenzivisty). K nácviku úkonu posloužila těla zemřelých dárců, jejichž rozhodnutí tak přímo zachránila život již nejméně jednoho člověka. Ani ne o měsíc později byla totiž na pražském sídlišti Novodvorská napadena dvojice žen, z nichž jedna skončila ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici v Motole. Její život zachránila spolupráce lékařů, sester, sanitářů, a mimo jiné i provedená urgentní torakotomie. (Podrobnosti v článku.)

10. června 2022 proběhl také vůbec první kurz Ultrazvukového vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi na sever od Rakouska a východ od Německa, ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Neurologickou klinikou VFN Praha a 1. LF UK, Neurochirurgickou klinickou FNKV a 3. LF UK. Kurz spojil teoretické přednášky o uspořádání, průběhu a variacích nervů končetin, způsobu zobrazení pomocí ultrazvuku, využití v klinické praxi a korelací s EMG nálezy, zobrazení pomocí magnetické rezonance a objasnění jednotlivých patologických nálezů s časově bohatým a v malých skupinkách (4-5 účastníků) provedeným nácvikem a ukázkami samotného ultrazvukového vyšetření na kvalitních a moderních přístrojích. (Podrobnosti v článku.)

Sada 6 odborných monografií doc. Jiřího Šedého

Jiří Šedý vydal během let 2021-2023 šest monografií (4x jediný autor, 1x hlavní autor, 1x spoluautor): Druhé aktualizované vydání knihy Kompendium stomatologie II (1240 stran), třetí aktualizované vydání knihy Anatomie, histologie a embryologie zubů (279 stran), první vydání knihy Kritické myšlení (328 stran), první vydání knihy Základy Gnatologie (512 stran), třetí vydání knihy Zubař nejlepší přítel člověka (161 stran) a jako spoluautor první vydání knihy Spravedlnost v medicíně (152 stran)


Šedý, Jiří: Kompendium stomatologie II. Druhé vydání. Triton, Praha, 2022, 1240 s. Recenze: kolektiv 19 recenzentů.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání druhého dílu oborové monografie podává komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů ambulantní stomatologie. Detailně se zabývá obory preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, endodoncie a reendodoncie, fixní i snímatelnou protetickou stomatologií, estetickou stomatologií, parodontologií, onemocněními ústních sliznic včetně vybraných dermatologických onemocnění orofaciální oblasti, ortodoncií, dětskou stomatologií a základy evoluční teorie a ekonomie. Navazuje tak na teoretické základy stomatologie, prezentované v I. dílu, které dále rozšiřuje. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Kniha je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií. Publikaci recenzovalo 19 oponentů..


Anatomie, histologie a embryologie zubů​Šedý, Jiří a kolektiv: Anatomie, histologie a embryologie zubů. První vydání. Galén, Praha, 2022, 279 s. Recenze: doc. Naňka, dr. Kapitán.

Monografie se zaměřuje zejména na normální stavbu a funkci zubů a chrupu jako celku, tedy anatomickou normu, je však rozšířena i o klinické aspekty, které mají k anatomii zubů vztah. Postupně se zabývá obecnými principy anatomie, vývojem a prořezáváním zubů, histologickou stavbou zubů a parodontu, obecnou anatomií zubů, speciální anatomií dočasných a stálých zubů, vzorci a značením zubů, fyziologií zubů, chrupem jako celkem, žvýkacím procesem, estetikou chrupu, věkovými změnami zubů a poruchami vývoje zubů. Text publikace je doplněn řadou fotografií, snímků ze zobrazovacích metod i ilustrací. Řada témat zde prezentovaných, například podrobná anatomie apikální papily či řada vývojových aspektů, jsou zde v českém jazyce prezentovány vůbec poprvé. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, maxilofaciálním chirurgům, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů, studenty a pedagogy 2. LF UK nevyjímaje.


Šedý, Jiří: Kritické myšlení. První vydání. Galén, Praha, 2021, 328 s. Recenze: dr. Koukolík, prof. Kučera, dr. Hanzelka.

Kritické myšlení, jakožto schopnost nezávisle posoudit určitý problém na podkladě relevantních faktů, je v každodenním životě klíčovou dovedností. Z tohoto pohledu je až neuvěřitelné, jak málo mu je věnováno pozornosti jak v českém veřejném prostoru, tak zejména v českém písemnictví. Vždyť s výjimkou několika stručných příruček v podstatě nemáme v současné době v českém jazyce k dispozici monografii věnovanou výlučně tomuto tématu, byť kapitoly o kritickém myšlení již jsou součástí některých významných českých monografií. To je v ostrém kontrastu se světovou literaturou, kde je možné nalézt desítky vysoce kvalitních knih na toto téma. Tato monografie si vzala za cíl mezeru na českém literárním trhu vyplnit. Postupně zpracovává význam kritického myšlení, jeho jednotlivé pilíře, jevy ovlivňující kritické myšlení, chyby v argumentaci a poskytuje základní návod, jak s kritickým myšlením pracovat v praxi. Monografie je psána úspornějším stylem na úkor narativu – snaží se být věcná a didaktická, přesto si nečiní nároky na úplnost. Veškeré uvedené teze jsou provázány s literárními odkazy v závěru knihy, kde může čtenář nalézt další prameny ke studiu. Monografie je určena široké veřejnosti, studenty a pedagogy 2. LF UK nevyjímaje.


​Šedý, Jiří. Základy gnatologie. První vydání. Triton, Praha, 2023, 512 s. ISBN: 978-80-7684-167-3.

Monografie se zaměřuje zejména na normální stavbu a funkci temporomandibulárního skloubení a souvisejících struktur, tedy anatomicko-fyziologickou normu, je však rozšířena i o klinické aspekty, které mají k anatomii těchto struktur klinicky významný vztah. Vytváří tak teoreticko-preklinický základ pro studium dalších stomatologických disciplín a mezioborovou spolupráci s řadou dalších odborníků.
Řazení jednotlivých kapitol odpovídá jednomu ze základních konceptů moderní gnatologie, tj. posuzování těla jako celku a v návaznosti na něj i jednotlivých součástí. Za obecnými kapitolami je proto nejprve probrána postura. Ta je následována krční páteří, čelistním kloubem a dalšími součástmi, nechybí ani problematika zubů. Doplněna jsou další témata jako například podrobná klinická anatomie trojklaného nervu, reflexy orofaciální oblasti či funkční poruchy orofaciálního systému. Monografie je koncipována jako studijní příručka pro stomatology, orální a maxilofaciální chirurgy, fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, dentální hygienistky, zubní techniky i studenty příslušných oborů.


​Šedý, Jiří. Zubař, nejlepší přítel člověka. Třetí vydání. Galén, Praha, 2023, 161 s. ISBN: 978-80-7492-679-2. Populárně-naučná monografie.

Již třetí vydání oblíbeného populárně naučného průvodce nabízí stručnou formou podaný široký přehled celé řady aspektů stomatologické péče, s nimiž se může setkat pacient zubní ordinace. Kniha poskytuje základní údaje o fungování orofaciálního systému, potřebné informace o hygieně, způsobu vyšetření i stomatologickém ošetření. Autor v textu shrnuje své dlouholeté praktické zkušenosti z každodenní péče o pacienty se stomatologickými problémy. Rovněž s úspěchem odpovídá na většinu běžných otázek, které se v souvislosti se stomatologickou péčí objevují, a zároveň osvětluje některé tradované mýty o zubním lékařství, které jsou širokou veřejností opakovaně nesprávně interpretovány.


​Šedý, Jiří. Spravedlnost ve stomatologické praxi. In: Bartůněk P, Ptáček R (eds.). Spravedlnost v medicíně. První vydání. Grada, Praha, 2022, s. 107–116. ISBN: 978-80-271-2431-2.

Sborník 17 příspěvků přednesených na další z již tradičních konferencí na téma etiky a komunikace v medicíně, které od roku 2011 každoročně pořádá Česká lékařská komora. Na sklonku roku 2022 se konalo dvanácté setkání a rovněž tato kniha nese pořadové číslo dvanáct. Nad spravedlností v medicíně se v ní zamýšlejí nejen lékaři různých specializací, ale také právníci, etici, psychologové a teologové. Pozornost věnují kategoriím distributivní, procedurální, retributivní či restorativní spravedlnosti, uvažují nad spravedlností v konzumní společnosti, ve společnosti rozdělené na „chudé“ a „bohaté“ nebo v situaci problematické alokace zdrojů například v období pandemie covidu-19. Zaznívá myšlenka, že svět sice spravedlivý není, ale medicína spravedlivá být může. Kontinuální série publikací České lékařské komory na téma etiky a komunikace v medicíně nemá obdoby v domácím ani světovém písemnictví. Jednotlivé knihy slouží jako zdroj informací, podnětů k diskusi i jako materiál k výuce na lékařských fakultách a zdravotnických školách.

3D anatomický atlas Anatomyka

Aplikaci Anatomyka vyvíjí slovenská firma WooDoo Art, s. r. o., ale odborný obsah dodávají a ručí za něj dr. Radovan Hudák, prof. David Kachlík a lektor Michal Veselý z Ústavu anatomie 2. LF UK. Anatomyka představuje graficky a obsahově jeden z nejpropracovanějších 3D anatomických atlasů na světě. V letech 2018–2020 bylo vytvořeno deset kapitol (Obecná anatomie, Kostra, Klouby, Svaly, Trávicí systém, Dýchací systém, Močový systém, Mužský pohlavní systém, Tepny a Žíly) na platformách Android a iOS. Rok 2021 a 2022 jsme zasvětili tvorbě Periferního nervového systému a Centrálního nervového systému, ale zároveň i vylepšení již vytvořených kapitol a jejich funkcí. Od roku 2020 jsme aplikaci přeložili z českého a anglického originálu do polského, slovenského, italského a španělského jazyka. Aplikaci si do svých mobilních zařízení stáhlo více než 100 tisíc uživatelů z celého světa a od roku 2021 ji už používají při výuce i některé fakulty v Česku i na Slovensku. Ačkoliv je náš tým a rozpočet velmi omezený, snažíme se obsahově i funkčně konkurovat světovým aplikacím Visible body od Google a Complete anatomy od Elsevier. Více informací na webu projektu Anatomyka.

 

Krátká videoukázka

 

Prof. David Kachlík obdržel Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost

David Kachlík obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2022 (podrobnosti v článku).

Na Ústavu anatomie byli dále oceněni tito tři studenti:

Michal Beneš, student 6. ročníku Všeobecného lékařství, publikoval za roky 2021-2023 celkem 14 odborných anatomických prací (8x první autor), z toho 3 práce v časopisech v 1. kvartilu podle Web of Science a získal v roce 2021 Cenu prof. Josefa Kouteckého.

Anhelina Khadanovich, studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství, publikovala v roce 2023 jednu odbornou práci v časopise v 2. kvartilu podle Web of Science a získal v roce 2023 Cenu prof. Josefa Kouteckého.

Michaela Veselá, studentka 3. ročníku postgraduálního studia, získala Reinišovu cena za nejlepší odborný článek autora do 35 let v oboru angiologie vydaný v roce 2023.

Podrobnosti na:

https://www.lf2.cuni.cz/clanky/ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-putuji-na-2-lekarskou

https://anatomie.lf2.cuni.cz/aktuality/prof-david-kachlik-ocenen-pametni-medaili-univerzity-komenskeho-v-bratislave

https://vedecka-konference.lf2.cuni.cz/clanky/postupne-se-pridalo-mnoho-dalsich-projektu

https://anatomie.lf2.cuni.cz/aktuality/angiologicke-dny-2024

Učebnice Memorix anatomie vyšla v dalších jazykových mutacích

 • Maďarský překlad: Hudák, Radovan, Kachlík, David a kol.: Memorix anatómia. Budapest: Medicina, 2021.
 • Slovenský překlad: Hudák, Radovan, Kachlík, David a kolektiv: Memorix anatómie, Praha: Triton, 2022.
 • Španělský překlad: Hudák, Radovan, Kachlík, David, et al.: Memorix anatomía. Praha: Memorix, 2022.
 • Balko, Jan, Tonar, Zbyněk, Varga, Ivan: Memorix histologie, 3. vydání, Praha: Triton, 2021, 555 s. (Radovan Hudák pořadatel a spoluautor, David Kachlík spoluautor)

Již je to téměř deset let od křtu prvního vydání Memorixu anatomie v českém jazyce. Od té doby se stala naše kniha jedním z nejpoužívanějších zdrojů při studiu anatomie jak v Česku, tak i v Polsku a Itálii. Do těchto jazyků byla totiž kniha přeložená z anglické verze, ze které se učí tisíce studentů po celém světě. V roce 2021 jsme dokončili maďarský překlad a v roce 2022 slovenský překlad pátého českého vydání, ale velký milník představuje španělské vydání, jelikož se tím knize z 2. lékařské fakulty UK otevírá celá Jižní a Střední Amerika. Pro milovníky mikroskopického světa jsme napsali Memorix histologie, jehož upravené a doplněné třetí vydání spatřilo světla světa v roce 2021.

Celkem má Memorix anatomie sedm jazykových mutací a nyní se připravují osmý a devátý překlad – řecký a portugalský. Za tvorbou knihy stojí především Radovan Hudák, David Kachlík a Jan Balko, ale i desítky dalších pracovníků a studentů z 2. lékařské fakulty UK.

Podrobnosti na českém webu projektu a na jeho anglické mutaci.

Překlad světově uznávaných anatomických učebnic a atlasů

Kromě tvorby vlastních knih a aplikaci se věnujeme i překladům světové anatomické literatury. Radovan Hudák a lektoři René Novysedlák a Michal Kuchar v roce 2020 přeložili do slovenštiny 7. vydání Netterova anatomického atlasu člověka. V roce 2022 přeložili do češtiny Radovan Hudák, David Kachlík a René Novysedlák 9. vydání nejznámější fotografického anatomického Atlasu člověka od autorů Rohen, Yokochi a Lütjen-Drecoll.

Učebnice Memorix vycházejí v dalších vydáních a jazykových mutacích

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David. Memorix anatomie. 5. vydání, Praha: Triton, 2021,

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. Memorix anatómia. 1. vydání. Budapest: Medicina, 2021 (maďarský překlad)

BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan. Memorix histologie, 3. vydání, Praha: Triton, 2021, 555 s. (Radovan Hudák pořadatel a spoluautor, David Kachlík spoluautor)

Když jsme v roce 2011 s tvorbou knihy Memorix anatomie začínali, bylo v 11členném autorském a grafickém kolektivu osm studentů. Byli jsme mladí, naivní, ale hlavně odvážní. Nevěděli jsme, zda dokážeme napsat kvalitní učebnici a současně zvládat náročné zkoušky na medicíně. Avšak rozhodli jsme se riskovat. Teď, téměř 9 let od křtu prvního vydání, vyšel Memorix anatomie již v 5., upraveném a doplněném vydání a od počátků má již více než 25 000 hrdých majitelů. Všech osm studentů se mezitím úspěšně stalo lékaři. Možná jsme jen měli štěstí, ale možná jsme tomu štěstí šli naproti. Velmi nás těší, že po vydání anglické knihy Memorix Anatomy v roce 2015 se rozběhly překlady do dalších jazyků a nyní se anatomii učí tisíce studentů od roku 2016 i z polské a italské a od roku 2021 nově i maďarské verze našeho díla. Pro milovníky mikroskopického světa jsme napsali Memorix histologie, kterou jsme v roce 2021 taktéž propracovali s hlavními autory a vytvořili tak 3. vydání. Rok 2021 jsme zasvětili překladu do slovenského a španělského jazyka, které by měly vyjít v první polovině roku 2022, čímž vznikne 7 jazykových mutací tohoto díla. Memorix anatomie, jeho překlady, novější vydání a aplikace na něm postavené vznikají již 10 let v rámci spolupráce stovek anatomů, studentů a kliniků na celém světě pod vedením pracovníků z Ústavu anatomie 2. LF UK.

Podrobnosti na https://www.memorix.cz/https://www.memorixanatomy.com/

Ústav anatomie se úspěšně zapojil do Noci vědců 2019, 2020 a 2021

Ústav anatomie se v roce 2019 poprvé zúčastnil celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců, která zapojuje veřejnost do inspirujícího prostředí vědy. Využili jsme proto příležitosti ukázat nový Ústav anatomie 2. LF UK, a to včetně piteven a přípravny těl jen několik pouhých dní předtím, než byl Ústav uveden do provozu a pro výuku studentů medicíny.

Zájem ze strany veřejnosti zcela předčil naše očekávání. Ačkoli ještě nebyl zakreslen v internetových mapách, nenechalo si tuto příležitost ujít téměř 900 návštěvníků, kteří mezi 17. a 23. hodinou za přítomnosti všech zaměstnanců Ústavu anatomie, včetně dobrovolníků a studentů medicíny, nahlédli do útrob špičkově vybavené budovy. Zcela pozitivní ohlasy od návštěvníků, které jsme zaznamenali během akce, byly milou odměnou na náš pestrý připravovaný program, jenž zahrnoval komentované prohlídky Ústavu anatomie:

 • ukázky virtuálního pitevního stolu
 • chirurgické a laparoskopické šití
 • osteosyntetické ošetření kostí
 • ukázku ultrazvukového vyšetření na dobrovolnících
 • pohmatovou (palpační) anatomii na dobrovolnících
 • vědeckou práci s mikroskopem
 • komentovaný videosnímek Objasnění vývoje lidského zárodku a plodu

Ústav anatomie se na celkovém počtu návštěvníků, kteří se rozhodli navštívit fakulty Univerzity Karlovy zapojené do akce Noc vědců, podílel téměř jednou třetinou (900/3 000).

V roce 2020 bylo bohužel vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nutné uskutečnit Noc vědců pouze vzdáleně (UK měla celkově 18 000 sledujících). Podařilo se jednak vytvořit virtuální komentovanou prohlídku ústavu, natočit komentovanou ukázku anatomie kostí ruky a nohy a jednak jsme uskutečnili živý přenos ukázky ultrazvukového vyšetření všech dostupných částí těla zdravého dobrovolníka a demonstrace ultrazvukové anatomie naživo za přítomnosti zkušeného sonografisty a komentáře anatoma.

V roce 2021 se Noc vědců (téma Čas) konala hybridně, a to jak prezenčně (220 návštěvníků), tak i vzdáleně prostřednictvím natočených videí:

3D anatomický atlas Anatomyka – obsahuje nové kapitoly a detailnější struktury

Aplikaci Anatomyka vyvíjí slovenská firma WooDoo Art s.r.o., ale odborný obsah dodávají Radovan Hudák a David Kachlík z Ústavu anatomie 2. LF UK prostřednictvím knihy Memorix anatomie. Anatomyka představuje graficky a obsahově jeden z nejpropracovanějších 3D anatomických atlasů na světě. Rok 2021 a 2022 jsme zasvětili tvorbě Periferního nervového systému a Centrálního nervového systému, ale zároveň i vylepšení již vytvořených kapitol a jejich funkcí. V roce 2023 byly vytvořeny detailnější struktury centrálního nervového systému včetně jader hlavových nervů a začaly se tvořit kapitoly Smysly a Ženské pohlavní orgány. Postupně byla aplikace přeložena z českého a anglického originálu do polského, slovenského, italského a španělského jazyka. Aplikaci si do svých mobilních zařízení stáhlo více než 100 tisíc uživatelů z celého světa a od roku 2021 ji už používají při výuce i některé fakulty v Česku i na Slovensku.

Ačkoliv je náš tým a rozpočet velmi omezený, snažíme se obsahově i funkčně konkurovat světovým aplikacím Visible body od Google a Complete anatomy od Elsevier. Více informací na www.anatomyka.com.

Zasazení Stromu života a otevření Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA)

Ústav anatomie slavnostně otevřel 12. listopadu 2021 pietní místo v areálu teoretických ústavů na Plzeňské. Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze byla vybrána a zasazena lípa srdčitá, neboť právě tento strom na hřbitovech symbolicky propojuje svět živých a mrtvých. Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení.

Strom života a Dárcovský program mají nové logo (viz obr.), které bude použité nyní v každé naší další komunikaci s cílem rozšířit povědomí o této možnosti darovat tělo pro vědu a výzkum.

Do dárcovského programu se za dobu jeho existence od roku 2018 přihlásilo přes 550 lidí.

https://www.lf2.cuni.cz/clanky/strom-zivota-jako-pietni-misto-pro-darce

 

Součástí akce bylo i slavnostní otevření nového Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA).

CESKA je myšlenkovou platformou, představující multicentrický koncept, jehož cílem je myšlenkové sjednocení odborníků různých medicínských klinických odvětví. Cílem této platformy je organizace kurzů a workshopů pro zájemce z řad mediků, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Ústav anatomie 2. LF představuje hlavní fyzickou základnu tohoto projektu, tedy výukové a výzkumné centrum, avšak jeho abstraktní pojetí nabízí možnost široké spolupráce s mnohými odborníky, klinikami a institucemi, a to českými i zahraničními. V konkrétní rovině se bude jednat o prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů cestou nácviku endoskopických operací, chirurgických a ortopedických přístupů, ultrasonografických vyšetření či regionální anestezie, neboť centrum disponuje přístrojovým vybavením (endoskopická věž, C-rameno, ultrazvuk pojízdný i přenosný), výukovými prostory i dostatečným množstvím kadaverů pro tyto aktivity.

Hlavní oblasti zájmu:

 • Postgraduální výuka mladých lékařů v předatestační přípravě formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech fixovaných různými technikami.
 • Pokročilá postgraduální výuka zkušených lékařů v rámci jejich další oborové specializace.
 • Výzkumné projekty na poli aplikované anatomie, tedy pro účely chirurgických oborů a zobrazovacích technik.
 • Výzkumné projekty na poli biomechaniky a materiálových možností cizích těles používaných v léčbě a protetice.
 • Pokročilá pregraduální výuka studentů medicíny formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech, včetně on-line přenosů do světa.
 • Spolupráce s odbornými společnosti na prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů: mini-invazivní přístupy, endoskopické operace, ortopedické operace, ultrasonografická vyšetření, regionální anestezie.

Zároveň s oběma akcemi proběhl také dvoudenní 46. ročník Flebologických dnů ve spolupráci s Českou flebologickou společností s nosným tématem Flebologie jako multidisciplinární obor, který mimo jiné zahrnoval kadaverózní a ultrazvukový workshop.

3D anatomický atlas Anatomyka

Anatomyka je počítačová aplikace, jejíž hlavní výhodou je realistické zpracování stavby lidského těla do nejjemnějších podrobností a vizuální a uživatelsky propracované prostředí. Spolu s jednoduchými, stručnými, avšak přesnými informacemi z podkladové knihy Memorix anatomie, seskupenými do přehledné hierarchie, tvoří aplikace Anatomyka jedinečný nástroj pro výuku anatomie.

V letech 2018–2020 bylo vytvořeno 10 kapitol (Obecná anatomie, Kostra, Klouby, Svaly, Trávicí systém, Dýchací systém, Močový systém, Mužský pohlavní systém, Tepny a Žíly) na platformách Android a iOS. Více než 3 000 modelů orgánů a anatomických struktur je doplněno o informace o více než 16 000 položkách orgánů a jejich částích seřazených do přehledné hierarchie. Za vývojem aplikace stojí firma WooDoo Art s.r.o. tvořená 3D grafiky a programátory, za obsahovou správnosti aplikace stojí tým z Ústavu anatomie 2. LF UK Radovan Hudák, David Kachlík a lektor Michal Veselý.

www.anatomyka.com

Ústav anatomie se úspěšně zapojil do Noci vědců 2019 a 2020

Ústav anatomie se v roce 2019 poprvé zúčastnil celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců, která zapojuje veřejnost do inspirujícího prostředí vědy. Využili jsme proto příležitosti ukázat nový Ústav anatomie 2. LF UK, a to včetně piteven a přípravny těl pouhých několik dní předtím, než byl Ústav uveden do provozu a pro výuku studentů medicíny.

Zájem ze strany veřejnosti zcela předčil naše očekávání. Ačkoli ještě nebyl zakreslen v internetových mapách, nenechalo si tuto příležitost ujít téměř 900 návštěvníků, kteří mezi 17. a 23. hodinou za přítomnosti všech zaměstnanců Ústavu anatomie, včetně dobrovolníků a studentů medicíny, nahlédli do útrob špičkově vybavené budovy. Zcela pozitivní ohlasy od návštěvníků, které jsme zaznamenali během akce, byly milou odměnou na náš pestrý připravovaný program, jenž kromě komentované prohlídky Ústavu anatomie zahrnoval:

 • ukázky virtuálního pitevního stolu
 • chirurgické a laparoskopické šití
 • osteosyntetické ošetření kostí
 • ukázku ultrazvukového vyšetření na dobrovolnících
 • pohmatovou (palpační) anatomii na dobrovolnících
 • vědeckou práci s mikroskopem
 • komentovaný videosnímek Objasnění vývoje lidského zárodku a plodu

Ústav anatomie se na celkovém počtu návštěvníků, kteří se rozhodli navštívit zapojené fakulty Univerzity Karlovy do akce Noc vědců, podílel téměř jednou třetinou (900 ze tří tisíc).

V roce 2020 bylo bohužel vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nutné uskutečnit Noc vědců pouze vzdáleně. Podařilo se jednak vytvořit virtuální komentovanou prohlídku ústavu a natočit komentovanou ukázku anatomie kostí ruky a nohy a jednak jsme uskutečnili živý přenos ukázky ultrazvukového vyšetření všech dostupných částí těla zdravého dobrovolníka a demonstraci ultrazvukové anatomie za přítomnosti zkušeného sonografisty a komentáře anatoma.

Videa:

Učebnice Memorix anatomie vychází popáté

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. MEMORIX ANATOMIE. 5. vyd. Praha: Triton, 2020.

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. Memorix anatómia. 1. vyd. Budapest: Medicina, 2020 (maďarský překlad)

 

Pořadatel a hlavní autor Radovan Hudák přišel s myšlenkou na vytvoření učebnice Memorix anatomie ve svém 4. ročníku medicíny (v roce 2011). Kniha vznikla ve spolupráci studentů a pedagogů tří lékařských fakult (2. LF, 3. LF, LF MU), přičemž nejvíc členů realizačního týmu pocházelo z 2. LF (1 hlavní autor, 2 spoluautoři, 3 grafici, sazeči, recenzenti atd.). První vydání vyšlo v roce 2014 v nákladu 2 000 kusů a vyprodalo se za necelý půlrok. Nyní je na trhu již vydání čtvrté. Učebnice patří mezi povinnou nebo doporučenou literaturu téměř u všech anatomických ústavů v ČR a SR. Oba hlavní autoři učebnice jsou zaměstnanci Ústavu anatomie 2. LF UK. V soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2015 získala učebnice Cenu bílého krápníkuCenu královny krásy (1 z 50 nejkrásnějších knih roku v České republice).

Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která se vyžaduje po našich zahraničních studentech. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, na němž více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Kniha byla již přeložena do polštiny, maďarštiny a italštiny a byla zahájena spolupráce na překladu knihy do turečtiny, ruštiny a španělštiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než 200 anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Ústavu anatomie 2. LF UK. V současnosti autoři připravují 3. vydání anglické verze Memorix Anatomy.

Kniha byla dále přeložena ještě do polštiny (2015), italštiny (2016) a maďarštiny (2020).

Podrobnosti na https://www.memorix.cz/https://www.memorixanatomy.com/.

Studentská vědecká aktivita

V nových prostorách Ústavu anatomie v rámci budovy teoretických ústavů jsme zahájili Studentskou vědeckou aktivitu (SVA). Jedná se o zapojení pregraduálních studentů 2. LF UK (ale rovněž i nadšených zájemců z 1. LF a 3. LF UK) do probíhajících vědeckých projektů ústavu (tučně vyznačeni níže).

Během dvou let, kdy SVA u nás běží, už někteří z nich svoji práci dokončili a přednesli na domácích či zahraničních odborných fórech, či dokonce práci publikovali; 12 článků vyšlo v časopisech s IF, z toho čtyřikrát Q1 a dvakrát Q2):

– Vojtěch Kunc: Variabilita fossa vermiana – publikace: KUNC, Vojtěch; FÁBIK, Jaroslav, KUBÍČKOVÁ, Bára, KACHLÍK, David. Vermian fossa or median occipital fossa revisited: Prevalence and clinical anatomy. Annals of Anatomy. 2020;229:151458. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1). https://doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151458

– Vojtěch Kunc: Variabilita přídatných kostí lokte a jejich klinický význam – publikace (KUNC, Vojtěch; KUNC, Vladimír; ČERNÝ, Vojtěch; POLOVINČÁK, Michal; KACHLÍK, David. Accessory bones of the elbow: prevalence, localization and modified classification. Journal of Anatomy. 2020; 237(4): 618–622. DOI: 10.1111/joa.13233. ISSN: 1469-7580. IF: 2.013/2019 (Q2). https://doi.org/10.1111/joa.13233

– Vojtěch Kunc: Variabilita svalů předloktí – publikace (KUNC, Vojtěch; ŠTULPA, Michal; FEIGL, Georg; KACHLÍK, David. Accessory flexor carpi ulnaris muscle with associated anterior interosseous artery variation; case report with the definition of a new type and review of concomitant variants. Surgical and Radiologic Anatomy. 2019; 41(11): 1315–1318. ISSN 0930-1038. https://doi.org/10.1007/s00276-019-02261-4. IF: 1.092/2019 (Q4)

– Vojtěch Kunc: Vztah dlaňových rýh a ramus recurrens nervi mediani – publikace (KUNC, Vojtěch; ŠTULPA, Michal; FEIGL, Georg; NEBLETT, Carlos; KUNC, Vladimír; KACHLÍK, David. The superficial anatomical landmarks are not reliable for predicting the recurrent branch of the median nerve. Surgical and Radiologic Anatomy. 2020; 42(8): 939–943. doi: 10.1007/s00276-020-02475-x. ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://doi.org/10.1007/s00276-020-02475-x

– Vojtěch Kunc: Souhrn poznatků o technice chirurgického šití – publikace: KUNC, Vojtěch, PASTOR, Jan, HALUZA, Antonín, KACHLÍK, David. Main pitfalls of skin surgical suturing – review for junior surgeons and medical students. Cirugía y Cirujános. 2020; CIRU/1773/19 – přijato do tisku. ISSN: 0009-7411. eISSN: 0009-7411. IF: 0.264/2019 (Q4)

– Vojtěch Kunc: Souhrn poznatků o variabilních anatomických strukturách při chirurgických přístupech k lokti; Patella cubiti – sezamská nebo intraartikulární kost?


– Miroslav Belbl: Variabilita musculi lumbricales – publikace: BELBL, Miroslav, KUNC, Vojtěch, KACHLÍK, David. Absence of flexor digitorum profundus muscle and variation of flexor digitorum superficialis muscle in a little finger: two case reports. Surgical and Radiologic Anatomy. 2020 42(8): 945–949. doi: 10.1007/s00276-020-02420-y. ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://link.springer.com/article/10.1007/s00276-020-02420-y

– Miroslav Belbl: Ultrazvuková variabilita tepen v prvním meziprstním prostoru; Variabilita musculi lumbricales – meta-analýza (článek odeslán k posouzení), výzkum na kadaverech a scoping review popsaných kazuistik; 3D rekonstrukce CT snímků variability větví truncus coeliacus; Ultrazvuková studie incisura scapulae.


– Michal Beneš: Variabilita Frohseho arkády – publikace (BENEŠ, Michal; KACHLÍK, David; KUNC, Vladimír; KUNC, Vojtěch. The arcade of Frohse: a systematic review and meta-analysis. Surgical and Radiologic Anatomy. 2021 – přijato k tisku. doi: 10.1007/s00276-021-02718-ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://doi.org/10.1007/s00276-021-02718-5

– Michal Beneš: Variabilita plexus brachialis – 2 publikace: BENEŠ, Michal; KACHLÍK, David; BELBL, Miroslav; KUNC, Vladimír; HAVLÍKOVÁ, Šarlota; WHITLEY, Adam; KUNC, Vojtěch. A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part I – roots, trunks, divisions and cords. Annals of Anatomy. 2021 – přijato do tisku. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1).
BENEŠ, Michal; KACHLÍK, David. Atypical branching of the musculocutaneous and median nerves with associated unusual innervation of muscles in the anterior compartment of the arm: case report and plea for extension of the current classification system. Surgical and Radiologic Anatomy. 2021 – přijato k tisku. ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://link.springer.com/article/10.1007/s00276-021-02731-8

– Michal Beneš: Morfologické parametry tzv. „bare area of radius“ a její klinický význam; Variabilita arteria recurrens radialis a vztah k selhání katetrizace cestou arteria radialis;  Meta-analýza přídatné hlavy m. biceps brachii


– Roxane Riemer: Variabilita forman pterygoalare et pterygospinosum – publikace HAMPL, Martin, KACHLÍK, David, KIKALOVÁ, Kateřina, RIEMER, Roxane, HALAJ, Matej, NOVÁK, Vlastimil, STEJSKAL, Přemysl, VAVERKA, Miroslav, HRABÁLEK, Lumír, KRAHULÍK, David, NAŇKA , Ondřej. Mastoid foramen, mastoid emiss ary vein and clinical implications in neurosurgery. Acta Neurochirurgica. 2018;160(7):1473-1482. ISSN 0001 6268. IF:1.834/2018 (Q2). https://doi.org/10.1007/s00701-018-3564-2


– Jan Křeček – Variabilita arteriae phrenicae inferiores ve vztahu k abnormálnímu tepennému zásobení jater – publikace: WHITLEY, Adam; KŘEČEK, Jan; KACHLÍK, David. The inferior phrenic arteries: a systematic review and meta-analysis. Annals of Anatomy. 2021; 235.151679. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1). https://doi.org/10.1016/j.aanat.2021.151679


Keiv Holding – Topografie lopatkové krajiny ve vztahu k periferním nervům – publikace: AL-REDOUAN, Azzat, HOLDING, Keiv, KACHLÍK, David. "Suprascapular canal": Anatomical and topographical description and its clinical implication in entrapment syndrome. Annals of Anatomy. 2021;233:151593. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151593. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1). https://doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151593


– Kristýna Pončáková: Vztah vena jugularis externa k okolním strukturám pro potřeby katetrizace.

– Lovre Šuto a Jiří Brabec: Morfologie vena perforans cubitalis na kadaverech a v ultrazvukovém vyšetření.

– Carl Olson: Zobecnění anatomické struktury pomocí modelování zakřivení, Morfometrie lopatky.

– Klára Gabríková: Variabilita musculi lumbricales (výzkum na kadaverech a scoping review popsaných kazuistik)

– Itani Mohamad Dib, Ayrton D'Souza, Goyal Kanupriya a Aimilia Theodorakioglou: Morfometrie lopatky.

– Mehdi Sadat: Topografie lopatkové krajiny ve vztahu k periferním nervům.

– Peter Francúz, Sofia Lekic, Aaron Busch a Kateřina Stanzelová: Změny v bazálních ganglií po status epilepticus na zvířecím modelu.

– Isabela Oliveira: Foramen jugulare; Lebka foramina variace; Morfologie arteria vertebralis et basilaris.

– Cristina Lehto: Variace arteria carotis interna; Morfologie arteria vertebralis et basilaris.

– Daniela Bento a Harsimran Virk: Oční cévy; Morfologie arteria vertebralis et basilaris

– Sebastiao Branca: Cévní mozkové variace.

– Kanupriya Goyal a Ayrton D’Souza: Variabilita nervus ischiadicus a musculus piriformis; Variace ansa cervicalis.

– Jakub Slezák: Variabilita větvení ramus superficialis nervi radialis.

– Izabela Pšenčíková: Variabilita arteria mediana a její vztah k nervus medianus v canalis carpi.

– Michal Naumov: Vztah nervus suralis a vena saphena parva.

– M. Ali Ojeil a Ondřej Theimer: Variabilita arteriae hepaticae.

– Zuzana Ondrejová a Jan Troníček: Variabilita tepenných kmenů horní končetiny.

– Lucie Hrubá a Tamara Maňáková: CT angiografická studie arteria lusoria.

– Lea Mladá a Veronika Cíglerová: Aberantní větvce arteria carotis interna na krku.

– Ondřej Holčák a Jaroslav Paroulek: Variabilita arteria profunda femoris.

– Karolína Dušková, Tereza Háková a Kateřina Svobodová: Variabilita tepen bérce.

– Miloslav Plandor: Variabilita větvení a průběhu arteria recurrens radialis.

– Magdalena Sadílková: Ultrazvuková variabilita tepen v prvním meziprstním prostoru.

– Barbora Hačkajlová: Variabilita větvení plexus brachialis.

– Šarlota Havlíková a Judita Kremlerová: Variabilita motorických větví nervus ulnaris v oblasti lokte a klinický význam vysokého odstupu.

– Eliška Volešová: Detekce skla na rentgenových snímcích.

Ústav anatomie se úspěšně zapojil do Noci vědců 2019

Ústav anatomie se v roce 2019 poprvé zúčastnil celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců, která zapojuje veřejnost do inspirujícího prostředí vědy. Využili jsme proto příležitosti ukázat nový Ústav anatomie 2. LF UK, a to včetně piteven a přípravny těl jen několik pouhých dní předtím, než byl Ústav uveden do provozu a pro výuku studentů medicíny.

Zájem ze strany veřejnosti zcela předčil naše očekávání. Ačkoli ještě nebyl zakreslen v internetových mapách, nenechalo si tuto příležitost ujít téměř 900 návštěvníků, kteří mezi 17. a 23. hodinou za přítomnosti všech zaměstnanců Ústavu anatomie, včetně dobrovolníků a studentů medicíny, nahlédli do útrob špičkově vybavené budovy. Zcela pozitivní ohlasy od návštěvníků, které jsme zaznamenali během akce, byly milou odměnou na náš pestrý připravovaný program, jenž zahrnoval o komentované prohlídky Ústavu anatomie:

 • ukázky virtuálního pitevního stolu
 • chirurgické a laparoskopické šití
 • osteosyntetické ošetření kostí
 • ukázku ultrazvukového vyšetření na dobrovolnících
 • pohmatovou (palpační) anatomii na dobrovolnících
 • vědeckou práci s mikroskopem
 • komentovaný videosnímek Objasnění vývoje lidského zárodku a plodu

Ústav anatomie se na celkovém počtu návštěvníků, kteří se rozhodli navštívit zapojené fakulty Univerzity Karlovy do akce Noc vědců, podílel téměř jednou třetinou (900/3 000).

Vydání odborné monografie Koronární cirkulace

Mates, Martin a kol. Koronární cirkulace (Od koronární fyziologie po moderní diagnostické techniky). 1. vyd., Praha: Maxdorf Jessenius, 2016.

Kardiovaskulární nemoci jsou trvale vedoucí příčinou morbidity i mortality ve většině zemí dnešního světa. Mezi nimi pak právě nemoci koronární cirkulace – tedy především ICHS – stojí na prvním místě. Avšak právě v oblasti terapie ICHS došlo v posledních 25 letech k zásadnímu průlomu, který zcela změnil osud nemalého procenta pacientů – možnost rychlého zprůchodnění infarktované koronární cévy, pokročilá farmakoterapie a v neposlední řadě sofistikované diagnostické metody. Přirozeným vedlejším efektem je rostoucí rozpor mezi terapeutickými možnostmi a reálnými znalostmi rutinních kardiologů a internistů. Právě s cílem tento rozpor odstranit připravil kolektiv našich předních kardiologů průkopnické dílo, které srozumitelnou formou seznamuje čtenáře s tím, co potřebuje znát pro diagnostiku a efektivní léčbu ICHS na úrovni druhé dekády 21. století.

Prof. D. Kachlík je autorem anatomické části knihy (s. 29–53).

Vydání odborné monografie v angličtině An Illustrated Terminologia Neuroanatomica

Ten Donkelaar, Hans, Kachlík, David, Tubbs, R. Shane: An Illustrated Terminologia Neuroanatomica. A concise Encyclopedia of Human Neuroanatomy. 1. vyd., Springer, 2018, 491 s.

Tato kniha je jedinečná tím, že poskytuje čtenáři nejnovější odborné latinské a anglické názvosloví používané k popisu lidské nervové soustavy (centrální a periferní) a souvisejících smyslových orgánů, tedy Terminologia Neuroanatomica (TNA 2017), oficiální nomenklaturu IFAA (Mezinárodní federace sdružení anatomů). Kniha poskytuje stručný, avšak zároveň podrobný přehled neuroanatomických struktur lidského těla a dobře poslouží nejen různým odborníkům, jako jsou (neuro)anatomové, neurologové a neurovědci, ale i studentům, kteří absolvují kurzy neuroanatomie a neurověd. Publikace propojuje neuroanatomické ilustrace a text a poskytuje čtenáři jedinečný zdroj pro studium složitostí nervové soustavy člověka a jeho smyslových orgánů. Obsahuje abecední seznam oficiálních anglických a latinských termínů a synonym. Co se týče jednotlivých záznamů, je uveden název položky v standardizované angličtině, následovaný anglickými synonymy a oficiálním latinským výrazem (uvedeným v TNA), latinskými synonymy a eponymy, krátkým popisem a v mnoha případech jednou nebo více ilustracemi.

Pro usnadnění použití obrázků jsou uvedeny některé položky, například závity a rýhy mozkové kůry, spolu s rozsáhlými křížovými odkazy.

Vydání odborné monografie Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin – a její ocenění

MUSIL, Dalibor a kol. Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016.

Hlavním přínosem této knihy jsou teoretické základy ultrazvukového vyšetřování ve flebologii, včetně fyzikálních principů ultrazvuku, terminologie, anatomie a etiopatogeneze žilních onemocnění, spojené s názornými obrázky a kazuistikami. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentována (130 obrázků). Shrnuje současný stav poznání v této oblasti a zároveň slouží jako moderní učebnice i praktická příručka. Přestože je publikace svým tématem spíše postgraduálního charakteru, má své nepochybné místo i v pregraduální výuce. Kniha obdržela v roce 2017 Linhartovu cenu za nejlepší monografii v oboru angiologie. David Kachlík je spoluautorem anatomické části knihy.

Vychází první a druhé vydání učebnice Memorix histologie a dostává ocenění

BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan, a kol. 1. vydání, Praha: Triton, 2016.
BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan, a kol. 2. doplněné vydání, Praha: Triton, 2017.

Pořadatel Radovan Hudák a spoluautor David Kachlík oslovili kolegy z histologie a patologie tří lékařských fakult (2. LF, LF Plzeň, LF UK v Bratislavě) a navázali na úspěšnou učebnici Memorix anatomie. Společně jsme vytvořili obdobné dílo v sesterském oboru – histologii. Učebnice je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Novinkou jsou rozhodovací algoritmy, které studentům velmi pomohou při určování preparátů, a kapitola o mikroskopovacích technikách.

Kniha získala Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 Univerzity Karlovy pro autory a autorské týmy učebnic.

Memorix histologie (autoři: Balko, J. et al.). Podrobnosti na www.memorixanatomy.com/en/.

Vydání odborné monografie Nemoci končetinových cév

ROZTOČIL, Karel, PIŤHA, Jan a kol. Praha: Mladá fronta a. s., 2017.

Monografie podává přehled současného stavu poznatků týkajících se anatomie a patofyziologie končetinových cév, diagnostických a terapeutických přístupů, ale i příčin a následků jednotlivých klinických stavů postihujících tepennou, žilní nebo lymfatickou část oběhu na dolních a horních končetinách. Kniha reaguje na současný rozvoj oboru angiologie, v němž postižení končetinových cév představují hlavní část každodenní činnosti angiologických pracovišť. Je určena lékařům nebo studentům zabývajícím se problematikou cévních onemocnění, s cílem poskytnout souhrn informací potřebných pro rozhodování o diagnostických a terapeutických postupech v klinické praxi. Spoluautor David Kachlík vytvořil nejdelší kapitolu publikace (s. 18–101).

Vydání odborné monografie Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

ŠRÁMEK, Jiří, DUŠEK, Petr, KACHLÍK, David, VINCIKOVÁ, Lenka, RITSCHELOVÁ, Vlasta. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5362-1

Odborná publikace, jejímž spoluautorem je David Kachlík, je určena pro pregraduální a zejména postgraduální studium v oborech ortopedie, neurologie, neurochirurgie, radiologie. Čtenářům přiblíží možnosti současné spondylochirurgie, pomocí bohaté obrazové dokumentace s množstvím RTG, CT a MRI snímků (celkem 264 snímků) umožní strukturalizovat pohled na jednotlivé typy postižení, a tím usnadní rozhodnutí o vhodné terapii.

Učebnice Memorix anatomie vychází potřetí a počtvrté a získává ocenění, vychází první a druhé vydání anglického překladu

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. 3. vyd. Praha: Triton, 2015.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. 4. vyd. Praha: Triton, 2017.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, VOLNÝ, Ondřej. 1st ed. Prague: Triton, 2015.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, VOLNÝ, ONDŘEJ. 2nd ed. Prague: Triton, 2017.

Pořadatel a hlavní autor Radovan Hudák přišel s myšlenkou na vytvoření učebnice Memorix anatomie v roce 2011, ve 4. ročníku medicíny. Kniha vznikla ve spolupráci studentů a pedagogů tří lékařských fakult (2. LF, 3. LF, LF MU), přičemž nejvíc členů realizačního týmu pocházelo z 2. LF (jeden hlavní autor, dva spoluautoři, tři grafici, sazeči, recenzenti atd.). První vydání vyšlo v roce 2014 v nákladu dva tisíce kusů a vyprodalo se za necelý půl rok. Nyní je na trhu již vydání čtvrté. Učebnice patří mezi povinnou nebo doporučenou literaturu téměř u všech anatomických ústavů v ČR a SR. Oba hlavní autoři učebnice jsou zaměstnanci Ústavu anatomie 2. LF UK a pomalu připravují páté vydání. V soutěží Nejkrásnější české knihy roku 2015 získala učebnice Cenu bílého krápníkuCenu královny krásy (jedna z padesáti nejkrásnějších knih roku v České republice).

Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která se vyžaduje po našich zahraničních studentech. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, na níž více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Kniha byla již přeložena do polštiny, maďarštiny a italštiny a byla zahájena spolupráce na překladu knihy do turečtiny, ruštiny a španělštiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než dvou set anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Ústavu anatomie 2. LF UK.

Podrobnosti na webu www.memorixanatomy.com/en/.

Vydání učebnice Memorix histologie

Dr. J. Balko, dr. Z. Tonar a dr. I. Varga jsou autory učebnice Memorix histologie, Praha: Triton, 2016, 560 s., 1. vyd.; pořadatelem a spoluautorem je dr. R. Hudák a spoluautorem prof. D. Kachlík. Navázali jsme na úspěšnou učebnici Memorix anatomie a vytvořili obdobné dílo v sesterském oboru – histologii. Učebnice je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Novinkou jsou rozhodovací algoritmy, které studentům velmi pomohou při určování preparátů, a kapitola o mikroskopovacích technikách. Podrobnosti na www.histologie.memorix.cz.

Vydání anglického překladu učebnice Memorix Anatomy

Dr. R. Hudák, prof. D. Kachlík, dr. O. Volný jsou autory učebnice Memorix Anatomy, Prague: Triton, 2015, 1. vyd. v anglickém jazyce. Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která je součástí výuky zahraničních studentů. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, kde více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Již byla zahájena spolupráce na překladu knihy do polštiny, maďarštiny, italštiny a turečtiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než dvou set anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Anatomického ústavu 2. LF UK. Další informace na webu www.memorix.cz.

Tři vydání učebnice Memorix anatomie (2013, 2013 a 2015)

Pořadatelem a hlavním autorem je dr. Radovan Hudák. Kniha vznikla ve spolupráci studentů a pedagogů tří lékařských fakult (2. lékařské fakulty a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity), přičemž nejvíc členů realizačního týmu pocházelo z 2. lékařské fakulty (hlavní autor, dva spoluautoři, tři grafici, sazeči atd.). První vydání vyšlo v roce 2014 v nákladu dvou tisíc kusů a vyprodalo se za necelý půlrok. Během dalších dvou let se prodalo 2. vydání v nákladu tří tisíc kusů a teď již je na trhu vydání třetí. Učebnice patří mezi povinnou nebo doporučenou literaturu téměř na všech anatomických ústavech v ČR a SR. Informace na webu www.anatomie.memorix.cz.

Úspěšné řešení IP projektu – Tisk anatomických modelů pomocí 3D tisku

Prof. Druga a MUDr. Hudák zrealizovali v roce 2015 nákup 3D tiskárny z prostředků IP 2. LF. Ve spolupráci s externí firmou oskenovali všechna data kostních modelů a upravili je tak, aby byla použitelná pro 3D tisk. Následně zahájili tisk modelů a jejich následnou úpravu (umývání, barvení, broušení, vrtání atd.) a vytvořili několik sad modelů kostí, které byly zařazeny do výuky a zkoušení studentů. Tisk základních anatomických modelů bude v budoucnu doplněn o tisk patologických a traumatologických ve spolupráci s jinými pracovišti 2. LF UK.

Kapitola v mezinárodní monografii The Claustrum: Structural, Functional and Clinical Neuroscience

Prof. R. Druga je autorem kapitoly The structure and connections of the claustrum v monografii Smythies, J. R.; Edelstein, L. R.; Ramachandran, V. S. (eds.): The Claustrum: Structural, Functional and Clinical Neuroscience. Elsevier, 2014, s. 29–84. Klaustrum (claustrum) je poměrně málo probádaná struktura mozku, jehož výzkumu se prof. Druga dlouhodobě věnuje. Editoři jej požádali o sepsání základní kapitoly o stavbě a zapojení klaustra do vůbec první velké monografie o této tajemné struktuře mozku.

Odborné akce

Prof. Druga byl členem vědeckého výboru kongresu – White matter dissection technique, June 11, 2012, Prague, a autorem vyžádané přednášky: Anatomy of basal ganglia and motor systems.

Hodnotitelské komise SVK

Prof. R. Druga pracoval jako člen hodnotitelských komisí (doktorská sekce, část theoretická) Studentských vědeckých konferencí pořádaných v květnu 2007, 2008, 2009 a 2010 na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Organizace odborných akcí

Pracovníci Anatomického ústavu spolu s dalšími pracovišti připravili dne 12. 5. 2008 „Purkyňův večer“ ve Spolku lékařů českých jako večer morfologických pracovišť 2. LF. Odeznělo 6 přednášek (4 z Anatomického ústavu, 2 z Histologického ústavu).