Učebnice Memorix anatomie vychází popáté

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. MEMORIX ANATOMIE. 5. vyd. Praha: Triton, 2020.

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. MEMORIX ANATOMIE. 5. vyd. Praha: Triton, 2020.

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. Memorix anatómia. 1. vyd. Budapest: Medicina, 2020 (maďarský překlad)

 

Pořadatel a hlavní autor Radovan Hudák přišel s myšlenkou na vytvoření učebnice Memorix anatomie ve svém 4. ročníku medicíny (v roce 2011). Kniha vznikla ve spolupráci studentů a pedagogů tří lékařských fakult (2. LF, 3. LF, LF MU), přičemž nejvíc členů realizačního týmu pocházelo z 2. LF (1 hlavní autor, 2 spoluautoři, 3 grafici, sazeči, recenzenti atd.). První vydání vyšlo v roce 2014 v nákladu 2 000 kusů a vyprodalo se za necelý půlrok. Nyní je na trhu již vydání čtvrté. Učebnice patří mezi povinnou nebo doporučenou literaturu téměř u všech anatomických ústavů v ČR a SR. Oba hlavní autoři učebnice jsou zaměstnanci Ústavu anatomie 2. LF UK. V soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2015 získala učebnice Cenu bílého krápníkuCenu královny krásy (1 z 50 nejkrásnějších knih roku v České republice).

Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která se vyžaduje po našich zahraničních studentech. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, na němž více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Kniha byla již přeložena do polštiny, maďarštiny a italštiny a byla zahájena spolupráce na překladu knihy do turečtiny, ruštiny a španělštiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než 200 anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Ústavu anatomie 2. LF UK. V současnosti autoři připravují 3. vydání anglické verze Memorix Anatomy.

Kniha byla dále přeložena ještě do polštiny (2015), italštiny (2016) a maďarštiny (2020).

Podrobnosti na https://www.memorix.cz/https://www.memorixanatomy.com/.