Strom života jako pietní místo pro dárce

V pátek 12. listopadu proběhl v Ústavu anatomie 2. LF UK slavnostní akt k uctění památky dárců těl pro anatomické účely. Lípa srdčitá, která zde byla zasazena ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze, ponese na větvích dřevěné lístky s křestními jmény dárců.


„Bude to místo, na nějž budou moci přijít příbuzní dárců zavzpomínat pod krásnou a vznešenou lípou, nebo na němž budou moci naši studenti vzdát úctu těm, kteří jim pomohli při studiu lidského těla. Rád bych poděkoval všem, kteří se na vzniku pietního místa se Stromem života podíleli, velice si toho vážíme,“ uvedl přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Dárcovský program Ústavu anatomie vznikl před třemi lety. V současné době je v jeho registru téměř 500 dárců, mezi nimiž více převládají ženy. Nejmladší dárkyně je ročník narození 2001.

„Plníme svůj slib všem dobrovolným dárcům. Bez jejich velkorysého gesta by naši studenti nikdy neměli požadované znalosti. Žádný umělý model, ani v tom nejdokonalejším  trojrozměrném (3D) provedení, nenahradí skutečné lidské tělo ve výuce. Ušlechtilým cílem je, abychom dokázali co nejlépe využít takto získané znalosti ku prospěchu celé společnosti,“ dodává prof. Kachlík.

Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze byla vybrána lípa srdčitá, neboť právě tento strom na hřbitovech symbolicky propojuje svět živých a mrtvých. Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení. I po smrti lze učinit velkorysý skutek a ještě jednou pomoci darováním těla na vědecké a výukové účely.

„Lípa, náš národní strom, bude na tomto místě po stovky let připomínat ty, kteří svým rozhodnutím pomohli rozvoji lékařské vědy a výuky. Jsme rádi, že se naše fakulta darováním lípy a naši studenti výrobou dřevěných lístků mohli podílet na založení tohoto významného pietního místa,“ doplnil děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D. 

Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada významných hostů:

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti UK
 • prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
 • prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D., děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze
 • prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty UK
 • Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář Arcibiskupství pražského
 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., proděkan 2. lékařské fakulty UK
 • MUDr. Petr Hájek, Ph.D., přednosta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Hradec Králové
 • Mgr. Renáta Zajíčková, starostka Městské části Praha 5
 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Akademického senátu UK
 • Ing. Mgr. Matěj Lejsal, ředitel nadace Sue Ryder
 • MUDr. Anna Malečková, členka senátu Univerzity Karlovy
 • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., člen senátu Univerzity Karlovy

Ing. Libuše Stoklásková
koordinátorka dárcovského programu Ústavu anatomie 2. LF UK

Vytvořeno: 19. 11. 2021 / Upraveno: 19. 11. 2021 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková