Zasazení Stromu života a otevření Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA)

Strom života

Ústav anatomie slavnostně otevřel 12. listopadu 2021 pietní místo v areálu teoretických ústavů na Plzeňské. Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze byla vybrána a zasazena lípa srdčitá, neboť právě tento strom na hřbitovech symbolicky propojuje svět živých a mrtvých. Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení.

Strom života a Dárcovský program mají nové logo (viz obr.), které bude použité nyní v každé naší další komunikaci s cílem rozšířit povědomí o této možnosti darovat tělo pro vědu a výzkum.

Do dárcovského programu se za dobu jeho existence od roku 2018 přihlásilo přes 550 lidí.

https://www.lf2.cuni.cz/clanky/strom-zivota-jako-pietni-misto-pro-darce

 

Součástí akce bylo i slavnostní otevření nového Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA).

CESKA je myšlenkovou platformou, představující multicentrický koncept, jehož cílem je myšlenkové sjednocení odborníků různých medicínských klinických odvětví. Cílem této platformy je organizace kurzů a workshopů pro zájemce z řad mediků, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Ústav anatomie 2. LF představuje hlavní fyzickou základnu tohoto projektu, tedy výukové a výzkumné centrum, avšak jeho abstraktní pojetí nabízí možnost široké spolupráce s mnohými odborníky, klinikami a institucemi, a to českými i zahraničními. V konkrétní rovině se bude jednat o prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů cestou nácviku endoskopických operací, chirurgických a ortopedických přístupů, ultrasonografických vyšetření či regionální anestezie, neboť centrum disponuje přístrojovým vybavením (endoskopická věž, C-rameno, ultrazvuk pojízdný i přenosný), výukovými prostory i dostatečným množstvím kadaverů pro tyto aktivity.

Hlavní oblasti zájmu:

  • Postgraduální výuka mladých lékařů v předatestační přípravě formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech fixovaných různými technikami.
  • Pokročilá postgraduální výuka zkušených lékařů v rámci jejich další oborové specializace.
  • Výzkumné projekty na poli aplikované anatomie, tedy pro účely chirurgických oborů a zobrazovacích technik.
  • Výzkumné projekty na poli biomechaniky a materiálových možností cizích těles používaných v léčbě a protetice.
  • Pokročilá pregraduální výuka studentů medicíny formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech, včetně on-line přenosů do světa.
  • Spolupráce s odbornými společnosti na prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů: mini-invazivní přístupy, endoskopické operace, ortopedické operace, ultrasonografická vyšetření, regionální anestezie.

Zároveň s oběma akcemi proběhl také dvoudenní 46. ročník Flebologických dnů ve spolupráci s Českou flebologickou společností s nosným tématem Flebologie jako multidisciplinární obor, který mimo jiné zahrnoval kadaverózní a ultrazvukový workshop.