Ústav anatomie se úspěšně zapojil do Noci vědců 2019, 2020 a 2021

Ústav anatomie se v roce 2019 poprvé zúčastnil celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců, která zapojuje veřejnost do inspirujícího prostředí vědy. Využili jsme proto příležitosti ukázat nový Ústav anatomie 2. LF UK, a to včetně piteven a přípravny těl jen několik pouhých dní předtím, než byl Ústav uveden do provozu a pro výuku studentů medicíny.

Zájem ze strany veřejnosti zcela předčil naše očekávání. Ačkoli ještě nebyl zakreslen v internetových mapách, nenechalo si tuto příležitost ujít téměř 900 návštěvníků, kteří mezi 17. a 23. hodinou za přítomnosti všech zaměstnanců Ústavu anatomie, včetně dobrovolníků a studentů medicíny, nahlédli do útrob špičkově vybavené budovy. Zcela pozitivní ohlasy od návštěvníků, které jsme zaznamenali během akce, byly milou odměnou na náš pestrý připravovaný program, jenž zahrnoval komentované prohlídky Ústavu anatomie:

  • ukázky virtuálního pitevního stolu
  • chirurgické a laparoskopické šití
  • osteosyntetické ošetření kostí
  • ukázku ultrazvukového vyšetření na dobrovolnících
  • pohmatovou (palpační) anatomii na dobrovolnících
  • vědeckou práci s mikroskopem
  • komentovaný videosnímek Objasnění vývoje lidského zárodku a plodu

Ústav anatomie se na celkovém počtu návštěvníků, kteří se rozhodli navštívit fakulty Univerzity Karlovy zapojené do akce Noc vědců, podílel téměř jednou třetinou (900/3 000).

V roce 2020 bylo bohužel vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nutné uskutečnit Noc vědců pouze vzdáleně (UK měla celkově 18 000 sledujících). Podařilo se jednak vytvořit virtuální komentovanou prohlídku ústavu, natočit komentovanou ukázku anatomie kostí ruky a nohy a jednak jsme uskutečnili živý přenos ukázky ultrazvukového vyšetření všech dostupných částí těla zdravého dobrovolníka a demonstrace ultrazvukové anatomie naživo za přítomnosti zkušeného sonografisty a komentáře anatoma.

V roce 2021 se Noc vědců (téma Čas) konala hybridně, a to jak prezenčně (220 návštěvníků), tak i vzdáleně prostřednictvím natočených videí: