Na Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty se konal první ultrazvukový workshop

V prostorách teoretických ústavů 2. lékařské fakulty na Plzeňské ulici v Praze-Motole se 10. června uskutečnil jedinečný workshop ultrazvukového vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi, který byl první akcí svého druhu v České republice.

Patronát nad kurzem převzal Ústav anatomie 2. LF UK společně s Centrem endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA) a společně s Radiodiagnostickou klinikou VFN a 1. LF UK, Klinikou zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Neurologickou klinikou VFN a 1. LF UK, Neurochirurgickou klinickou FNKV a 3. LF UK. Vzdělávací akce byla pořádána se souhlasem a schválením České lékařské komory a hodnocena 6 kredity.

Pro dvě desítky lékařů z řad neurologů, radiologů, ortopedů, rehabilitačních lékařů a anesteziologů byl připraven velmi bohatý a informativně přitažlivý program.

Dopolední část patřila teoretické části a přednáškám. Na téma Klinické anatomie periferních nervů a vztahů mezi nimi přednášel prof. David Kachlík, přednosta Ústavu anatomie 2. LF, MUDr. David Girsa z Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FNKV hovořil o Základech ultrazvukového vyšetření a zobrazení periferních nervů. Na ně navazovala prezentace o Přínosu ultrasonografie periferních nervů pro klinickou praxi neurologa včetně korelace s EMG nálezy, zobrazení pomocí magnetické rezonance a objasnění jednotlivých patologických poznatků od MUDr. Hynka Lachmanna z Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol a Centra pohybové medicíny Pavla Koláře. Celý blok zakončila krátká prezentace ultrazvukových přístrojů od zástupce AURA Medical, s. r. o.

Poté již pokračovala praktická část programu, v níž se jednotlivé malé skupinky účastníků rozdělily k ultrazvukovým přístrojům (které poskytla firma Canon), aby provedli nácviky samostatných ultrazvukových vyšetření pod dohledem zkušených lektorů. Těmi byli MUDr. Petra Steyerová  z Radiodiagnostické kliniky VFN Praha a 1. LF UK, MUDr. Kamala Meziana z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN Praha a 1. LF UK, MUDr. Hynek Lachmann z Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol a Centra pohybové medicíny Pavla Koláře a MUDr. David Girsa z Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FNKV.

Odpolední blok přednášek otevřel MUDr. Jiří Lisý z Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce, který se týkal Pokročilého zobrazení periferních nervů pomocí MRI a traktografie. MUDr. Petra Steyerová z Radiodiagnostické kliniky VFN Praha a 1. LF UK prezentovala téma Patologie periferních nervů v UZ obraze. Závěr workshopu patřil MUDr. Liboru Menclovi z Neurologické kliniky 3. LF a FNKV a jeho prezentaci Přínos ultrazvukového vyšetření periferních nervů pro neurochirurgii.

Kurz dopadl na výbornou, o čemž svědčí i závěrečné hodnocení a reference zúčastněných lékařů, kteří si odnesli kromě čerstvě nabytých zkušeností a skript (autorů Miroslava Belbla, Petry Steyerové, Kamala Meziana a Davida Kachlíka) vytvořených na míru tohoto kurzu také certifikát o úspěšném absolvování workshopu.

Připravila: Ing. Libuše Stoklásková

Vytvořeno: 30. 6. 2022 / Upraveno: 21. 7. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.