3D anatomický atlas Anatomyka

Anatomyka

Aplikaci Anatomyka vyvíjí slovenská firma WooDoo Art, s. r. o., ale odborný obsah dodávají a ručí za něj dr. Radovan Hudák, prof. David Kachlík a lektor Michal Veselý z Ústavu anatomie 2. LF UK. Anatomyka představuje graficky a obsahově jeden z nejpropracovanějších 3D anatomických atlasů na světě. V letech 2018–2020 bylo vytvořeno deset kapitol (Obecná anatomie, Kostra, Klouby, Svaly, Trávicí systém, Dýchací systém, Močový systém, Mužský pohlavní systém, Tepny a Žíly) na platformách Android a iOS. Rok 2021 a 2022 jsme zasvětili tvorbě Periferního nervového systému a Centrálního nervového systému, ale zároveň i vylepšení již vytvořených kapitol a jejich funkcí. Od roku 2020 jsme aplikaci přeložili z českého a anglického originálu do polského, slovenského, italského a španělského jazyka. Aplikaci si do svých mobilních zařízení stáhlo více než 100 tisíc uživatelů z celého světa a od roku 2021 ji už používají při výuce i některé fakulty v Česku i na Slovensku. Ačkoliv je náš tým a rozpočet velmi omezený, snažíme se obsahově i funkčně konkurovat světovým aplikacím Visible body od Google a Complete anatomy od Elsevier. Více informací na webu projektu Anatomyka.

 

Krátká videoukázka