Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Anatomie
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Anatomie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Anatomie

Poslední aktualizace: 2. 10. 2021 / Administrátor