Učebnice Memorix vycházejí v dalších vydáních a jazykových mutacích

Memorix anatomie. 5. vydání

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David. Memorix anatomie. 5. vydání, Praha: Triton, 2021,

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. Memorix anatómia. 1. vydání. Budapest: Medicina, 2021 (maďarský překlad)

BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan. Memorix histologie, 3. vydání, Praha: Triton, 2021, 555 s. (Radovan Hudák pořadatel a spoluautor, David Kachlík spoluautor)

Když jsme v roce 2011 s tvorbou knihy Memorix anatomie začínali, bylo v 11členném autorském a grafickém kolektivu osm studentů. Byli jsme mladí, naivní, ale hlavně odvážní. Nevěděli jsme, zda dokážeme napsat kvalitní učebnici a současně zvládat náročné zkoušky na medicíně. Avšak rozhodli jsme se riskovat. Teď, téměř 9 let od křtu prvního vydání, vyšel Memorix anatomie již v 5., upraveném a doplněném vydání a od počátků má již více než 25 000 hrdých majitelů. Všech osm studentů se mezitím úspěšně stalo lékaři. Možná jsme jen měli štěstí, ale možná jsme tomu štěstí šli naproti. Velmi nás těší, že po vydání anglické knihy Memorix Anatomy v roce 2015 se rozběhly překlady do dalších jazyků a nyní se anatomii učí tisíce studentů od roku 2016 i z polské a italské a od roku 2021 nově i maďarské verze našeho díla. Pro milovníky mikroskopického světa jsme napsali Memorix histologie, kterou jsme v roce 2021 taktéž propracovali s hlavními autory a vytvořili tak 3. vydání. Rok 2021 jsme zasvětili překladu do slovenského a španělského jazyka, které by měly vyjít v první polovině roku 2022, čímž vznikne 7 jazykových mutací tohoto díla. Memorix anatomie, jeho překlady, novější vydání a aplikace na něm postavené vznikají již 10 let v rámci spolupráce stovek anatomů, studentů a kliniků na celém světě pod vedením pracovníků z Ústavu anatomie 2. LF UK.

Podrobnosti na https://www.memorix.cz/https://www.memorixanatomy.com/