Studentská vědecká aktivita

Studentská vědecká aktivita

V nových prostorách Ústavu anatomie v rámci budovy teoretických ústavů jsme zahájili Studentskou vědeckou aktivitu (SVA). Jedná se o zapojení pregraduálních studentů 2. LF UK (ale rovněž i nadšených zájemců z 1. LF a 3. LF UK) do probíhajících vědeckých projektů ústavu (tučně vyznačeni níže).

Během dvou let, kdy SVA u nás běží, už někteří z nich svoji práci dokončili a přednesli na domácích či zahraničních odborných fórech, či dokonce práci publikovali; 12 článků vyšlo v časopisech s IF, z toho čtyřikrát Q1 a dvakrát Q2):

– Vojtěch Kunc: Variabilita fossa vermiana – publikace: KUNC, Vojtěch; FÁBIK, Jaroslav, KUBÍČKOVÁ, Bára, KACHLÍK, David. Vermian fossa or median occipital fossa revisited: Prevalence and clinical anatomy. Annals of Anatomy. 2020;229:151458. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1). https://doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151458

– Vojtěch Kunc: Variabilita přídatných kostí lokte a jejich klinický význam – publikace (KUNC, Vojtěch; KUNC, Vladimír; ČERNÝ, Vojtěch; POLOVINČÁK, Michal; KACHLÍK, David. Accessory bones of the elbow: prevalence, localization and modified classification. Journal of Anatomy. 2020; 237(4): 618–622. DOI: 10.1111/joa.13233. ISSN: 1469-7580. IF: 2.013/2019 (Q2). https://doi.org/10.1111/joa.13233

– Vojtěch Kunc: Variabilita svalů předloktí – publikace (KUNC, Vojtěch; ŠTULPA, Michal; FEIGL, Georg; KACHLÍK, David. Accessory flexor carpi ulnaris muscle with associated anterior interosseous artery variation; case report with the definition of a new type and review of concomitant variants. Surgical and Radiologic Anatomy. 2019; 41(11): 1315–1318. ISSN 0930-1038. https://doi.org/10.1007/s00276-019-02261-4. IF: 1.092/2019 (Q4)

– Vojtěch Kunc: Vztah dlaňových rýh a ramus recurrens nervi mediani – publikace (KUNC, Vojtěch; ŠTULPA, Michal; FEIGL, Georg; NEBLETT, Carlos; KUNC, Vladimír; KACHLÍK, David. The superficial anatomical landmarks are not reliable for predicting the recurrent branch of the median nerve. Surgical and Radiologic Anatomy. 2020; 42(8): 939–943. doi: 10.1007/s00276-020-02475-x. ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://doi.org/10.1007/s00276-020-02475-x

– Vojtěch Kunc: Souhrn poznatků o technice chirurgického šití – publikace: KUNC, Vojtěch, PASTOR, Jan, HALUZA, Antonín, KACHLÍK, David. Main pitfalls of skin surgical suturing – review for junior surgeons and medical students. Cirugía y Cirujános. 2020; CIRU/1773/19 – přijato do tisku. ISSN: 0009-7411. eISSN: 0009-7411. IF: 0.264/2019 (Q4)

– Vojtěch Kunc: Souhrn poznatků o variabilních anatomických strukturách při chirurgických přístupech k lokti; Patella cubiti – sezamská nebo intraartikulární kost?


– Miroslav Belbl: Variabilita musculi lumbricales – publikace: BELBL, Miroslav, KUNC, Vojtěch, KACHLÍK, David. Absence of flexor digitorum profundus muscle and variation of flexor digitorum superficialis muscle in a little finger: two case reports. Surgical and Radiologic Anatomy. 2020 42(8): 945–949. doi: 10.1007/s00276-020-02420-y. ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://link.springer.com/article/10.1007/s00276-020-02420-y

– Miroslav Belbl: Ultrazvuková variabilita tepen v prvním meziprstním prostoru; Variabilita musculi lumbricales – meta-analýza (článek odeslán k posouzení), výzkum na kadaverech a scoping review popsaných kazuistik; 3D rekonstrukce CT snímků variability větví truncus coeliacus; Ultrazvuková studie incisura scapulae.


– Michal Beneš: Variabilita Frohseho arkády – publikace (BENEŠ, Michal; KACHLÍK, David; KUNC, Vladimír; KUNC, Vojtěch. The arcade of Frohse: a systematic review and meta-analysis. Surgical and Radiologic Anatomy. 2021 – přijato k tisku. doi: 10.1007/s00276-021-02718-ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://doi.org/10.1007/s00276-021-02718-5

– Michal Beneš: Variabilita plexus brachialis – 2 publikace: BENEŠ, Michal; KACHLÍK, David; BELBL, Miroslav; KUNC, Vladimír; HAVLÍKOVÁ, Šarlota; WHITLEY, Adam; KUNC, Vojtěch. A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part I – roots, trunks, divisions and cords. Annals of Anatomy. 2021 – přijato do tisku. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1).
BENEŠ, Michal; KACHLÍK, David. Atypical branching of the musculocutaneous and median nerves with associated unusual innervation of muscles in the anterior compartment of the arm: case report and plea for extension of the current classification system. Surgical and Radiologic Anatomy. 2021 – přijato k tisku. ISSN 0930-1038. IF: 1.092/2019 (Q4). https://link.springer.com/article/10.1007/s00276-021-02731-8

– Michal Beneš: Morfologické parametry tzv. „bare area of radius“ a její klinický význam; Variabilita arteria recurrens radialis a vztah k selhání katetrizace cestou arteria radialis;  Meta-analýza přídatné hlavy m. biceps brachii


– Roxane Riemer: Variabilita forman pterygoalare et pterygospinosum – publikace HAMPL, Martin, KACHLÍK, David, KIKALOVÁ, Kateřina, RIEMER, Roxane, HALAJ, Matej, NOVÁK, Vlastimil, STEJSKAL, Přemysl, VAVERKA, Miroslav, HRABÁLEK, Lumír, KRAHULÍK, David, NAŇKA , Ondřej. Mastoid foramen, mastoid emiss ary vein and clinical implications in neurosurgery. Acta Neurochirurgica. 2018;160(7):1473-1482. ISSN 0001 6268. IF:1.834/2018 (Q2). https://doi.org/10.1007/s00701-018-3564-2


– Jan Křeček – Variabilita arteriae phrenicae inferiores ve vztahu k abnormálnímu tepennému zásobení jater – publikace: WHITLEY, Adam; KŘEČEK, Jan; KACHLÍK, David. The inferior phrenic arteries: a systematic review and meta-analysis. Annals of Anatomy. 2021; 235.151679. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1). https://doi.org/10.1016/j.aanat.2021.151679


Keiv Holding – Topografie lopatkové krajiny ve vztahu k periferním nervům – publikace: AL-REDOUAN, Azzat, HOLDING, Keiv, KACHLÍK, David. "Suprascapular canal": Anatomical and topographical description and its clinical implication in entrapment syndrome. Annals of Anatomy. 2021;233:151593. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151593. ISSN: 0940-9602. IF: 2.388/2019 (Q1). https://doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151593


– Kristýna Pončáková: Vztah vena jugularis externa k okolním strukturám pro potřeby katetrizace.

– Lovre Šuto a Jiří Brabec: Morfologie vena perforans cubitalis na kadaverech a v ultrazvukovém vyšetření.

– Carl Olson: Zobecnění anatomické struktury pomocí modelování zakřivení, Morfometrie lopatky.

– Klára Gabríková: Variabilita musculi lumbricales (výzkum na kadaverech a scoping review popsaných kazuistik)

– Itani Mohamad Dib, Ayrton D'Souza, Goyal Kanupriya a Aimilia Theodorakioglou: Morfometrie lopatky.

– Mehdi Sadat: Topografie lopatkové krajiny ve vztahu k periferním nervům.

– Peter Francúz, Sofia Lekic, Aaron Busch a Kateřina Stanzelová: Změny v bazálních ganglií po status epilepticus na zvířecím modelu.

– Isabela Oliveira: Foramen jugulare; Lebka foramina variace; Morfologie arteria vertebralis et basilaris.

– Cristina Lehto: Variace arteria carotis interna; Morfologie arteria vertebralis et basilaris.

– Daniela Bento a Harsimran Virk: Oční cévy; Morfologie arteria vertebralis et basilaris

– Sebastiao Branca: Cévní mozkové variace.

– Kanupriya Goyal a Ayrton D’Souza: Variabilita nervus ischiadicus a musculus piriformis; Variace ansa cervicalis.

– Jakub Slezák: Variabilita větvení ramus superficialis nervi radialis.

– Izabela Pšenčíková: Variabilita arteria mediana a její vztah k nervus medianus v canalis carpi.

– Michal Naumov: Vztah nervus suralis a vena saphena parva.

– M. Ali Ojeil a Ondřej Theimer: Variabilita arteriae hepaticae.

– Zuzana Ondrejová a Jan Troníček: Variabilita tepenných kmenů horní končetiny.

– Lucie Hrubá a Tamara Maňáková: CT angiografická studie arteria lusoria.

– Lea Mladá a Veronika Cíglerová: Aberantní větvce arteria carotis interna na krku.

– Ondřej Holčák a Jaroslav Paroulek: Variabilita arteria profunda femoris.

– Karolína Dušková, Tereza Háková a Kateřina Svobodová: Variabilita tepen bérce.

– Miloslav Plandor: Variabilita větvení a průběhu arteria recurrens radialis.

– Magdalena Sadílková: Ultrazvuková variabilita tepen v prvním meziprstním prostoru.

– Barbora Hačkajlová: Variabilita větvení plexus brachialis.

– Šarlota Havlíková a Judita Kremlerová: Variabilita motorických větví nervus ulnaris v oblasti lokte a klinický význam vysokého odstupu.

– Eliška Volešová: Detekce skla na rentgenových snímcích.