3D anatomický atlas Anatomyka

3D anatomický atlas Anatomyka

Anatomyka je počítačová aplikace, jejíž hlavní výhodou je realistické zpracování stavby lidského těla do nejjemnějších podrobností a vizuální a uživatelsky propracované prostředí. Spolu s jednoduchými, stručnými, avšak přesnými informacemi z podkladové knihy Memorix anatomie, seskupenými do přehledné hierarchie, tvoří aplikace Anatomyka jedinečný nástroj pro výuku anatomie.

V letech 2018–2020 bylo vytvořeno 10 kapitol (Obecná anatomie, Kostra, Klouby, Svaly, Trávicí systém, Dýchací systém, Močový systém, Mužský pohlavní systém, Tepny a Žíly) na platformách Android a iOS. Více než 3 000 modelů orgánů a anatomických struktur je doplněno o informace o více než 16 000 položkách orgánů a jejich částích seřazených do přehledné hierarchie. Za vývojem aplikace stojí firma WooDoo Art s.r.o. tvořená 3D grafiky a programátory, za obsahovou správnosti aplikace stojí tým z Ústavu anatomie 2. LF UK Radovan Hudák, David Kachlík a lektor Michal Veselý.

www.anatomyka.com