Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy putují na 2. lékařskou

12. prosince byly udělovány Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Oceněn byl prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK, za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2022. Druhým oceněným se stal MUDr. Vyacheslav Grebenyuk z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol, který získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádný čin pro rok 2022. Oba lékaři převzali ceny z rukou současného ministra školství prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., v Senátu Parlamentu České republiky. Fotografie z ceremoniálu najdete ve fotogalerii níže.

Vytvořeno: 14. 12. 2022 / Upraveno: 19. 6. 2023 / Bc. Nikola Musilová