Na pracovištích 2. lékařské fakulty a FN Motol se 21. listopadu uskutečnil první kurz traumatické resuscitační torakotomie v České republice

Štítky

Dne 21. listopadu 2022 proběhl vůbec první kurz traumatické resuscitační torakotomie v České republice. Teoretická část se odehrála v prostorách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a praktická část – nácvik torakotomie na tělech zemřelých dárců – v prostorách Ústavu anatomie 2. LF UK ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol. Tento zákrok se využívá u pacientů s těžkým úrazem, u kterých došlo k zástavě oběhu nebo zástava oběhu navzdory resuscitační terapii hrozí. Pojem „resuscitační torakotomie“ můžeme zjednodušeně definovat jako úkon otevření hrudníku s cílem rychlé diagnostiky a terapie příčiny zástavy oběhu (většinou se jedná o nějaký typ krvácení s jeho negativními důsledky oběh). Zákrok by měl sloužit k obnovení oběhu a stabilizování pacienta. Smyslem tohoto kurzu byl nácvik resuscitační torakotomie pro lékaře pečující o těžce zraněné pacienty (chirurgy, traumatology a anesteziology/intenzivisty).

Kurz uspořádaly společně 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol (doc. Tomáš Vymazal a prof. Miroslav Durila) ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol (prof. Robert Lischke, MUDr. Martin Šnajdauf a dr. Tomáš Haruštiak) a Ústavem anatomie 2. LF UK a Centrem endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. LF UK (prof. David Kachlík).

prof. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol)

Vytvořeno: 5. 12. 2022 / Upraveno: 5. 1. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.