Zkouška z angličtiny

Zkouška z anglického jazyka (D0400003) je povinná pro studenty DSP dle požadavků konkrétní O). V případě, že není ve schválených požadavcích DSP zkouška z anglického jazyka uvedena, není po studenty tohoto DSP povinná. Pokud student zkoušku již absolvoval a má certifikát, může požádat o uznání zkoušky z ANJ na základě tohoto certifikátu. Podmínky pro složení zkoušky z anglického jazyka, uznání certifikátu o vykonání jazykové zkoušky, nabídku jazykových kurzů a další informace naleznete na webu Ústavu jazyků. Na zkoušku se není možné přihlásit přes SIS. Po vykonání či uznání jazykové zkoušky bude studentovi na Ústavu jazyků zkouška zapsána do indexu, Ústav jazyků navíc předává Oddělení Ph.D. studia protokol o absolvování zkoušky, na jehož základě referentky Odd. Ph.D. zapisují splnění do SIS.

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.