Zápis předmětů do SIS

Elektronický zápis na kurzy a zkoušky přes SIS není pro doktorandy na 2. LF UK povolen. V praxi to tedy funguje tak, že pokud se student chce přihlásit na nějaký kurz či zkoušku, je třeba, aby e-mailem kontaktoval garanta kurzu a přihlásil se u něj. Po absolvování příslušného kurzu/zkoušky studentovi garant zapíše výsledek pouze do indexu. Proto je nutné po zapsání výsledku předložit index referentce (stačí e-mailem zaslat sken, který musí být čitelný; nelze akceptovat snímky pořízené mobilem), aby výsledek zapsala do SIS. Studenti pak v rámci ročního hodnocení, které probíhá každý rok, záznamy ze SIS a ISP spárují. Bez zapsání referentkou do SIS pak nelze předměty v RH párovat, prosíme tedy o dodání splnění povinností před deadlinem k odevzdávání RH. Více informací k postupům práce s předměty v RH/ISP (párování, přidávání, mazání) lze najít v grafickém manuálu (záložka "Jak v SIS založit RH"), včetně informací k párování publikací.

Speciální předmět či obdobná povinnost, která není v nabídce SIS (např. předměty vyučované mimo UK), bude referentkou zapsána až po dodání potvrzení o splnění. Prosíme o dodání dalších podrobností k tomuto typu předmětu, a to: přesný název předmětu (v češtině i angličtině), kód předmětu (existuje-li a znáte-li ho), jazyk výuky, vysoká škola, fakulta a garantující pracoviště, vyučující nebo zkoušející předmětu (je-li znám), semestr výuky (je-li znám), způsob examinace (zápočet/zkouška).

Zapsané předměty nalezne student v SIS na hlavním menu pod ikonkou „Výsledky zkoušek – prohlížení“. Když zadá předměty, které jsou zde uvedené, pod stejnými kódy také do hodnocení, párování bude fungovat – zobrazí se hlášení „dle SIS splnil“. 

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?