Nabídka zaměstnání

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

13. 5. 2024

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora  pro pracoviště Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,500 a předpokládaným nástupem od září 2024.