Fakta a cíle

2. lékařská fakulta

  • Lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348. Z původní jediné fakulty vznikly v roce 1953 v Praze fakulty tři, mezi nimi i Fakulta dětského lékařství. Ta se od roku 1990 nazývá 2. lékařská fakulta.
  • Naše fakulta sídlí v areálu Fakultní nemocnice v Motole, v jejíž dětské i dospělé části probíhá většina klinické výuky. Spojení s jednou z největších a nejmodernějších nemocnic v Evropě umožňuje naší fakultě nabízet komplexní vzdělání ve všech oborech medicíny, obohacené o znalosti ve specializovaných oborech dětského lékařství. Část klinické výuky probíhá i ve Fakultní nemocnici Bulovka a v Ústřední vojenské nemocnici.
  • Výuka teoretických předmětů probíhá převážně v areálu teoretických a preklinických ústavů v Plzeňské ulici v Motole. V akademickém roce 2019/2020 zde začal studentům sloužit nový vlastní Ústav anatomie s moderními pitevnami vybavenými špičkovou technikou, v roce 2022 byla budova teoretických a preklinických ústavů dostavěna.
  • Při výuce na 2. lékařské fakultě je kladen důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví i nemoci od prenatálního období až po vysoké stáří. Výuka ve všech oborech je rozšířená o pediatrickou problematiku. Zázemí FN Motol s více než 72 000 pacienty za rok a 2 410 lůžky, z toho 667 dětskými, poskytuje medikům možnost setkání s nejširším spektrem pacientů a diagnóz.
  • Počtem pregraduálních studentů patříme ke komornějším fakultám, atmosféra na fakultě je vzhledem k poměru počtu studentů a pedagogů 4:1 téměř rodinná.
  • Magisterské studium nabízíme v programu Všeobecné lékařství (MUDr.), bakalářské v programech Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelstvíRadiologická asistence a navazující magisterské v programu Aplikovaná Fyzioterapie.
  • Mezi priority fakulty patří mezinárodně uznávaný lékařsky orientovaný výzkum; vědecký potenciál fakulty významně spočívá na doktorandech. V rámci doktorských studijních programů v biomedicíně, jejichž absolventi získají titul Ph.D., si lze vybírat z mnoha kvalitních projektů a špičkových, mezinárodně respektovaných odborníků jako školitelů.