Fakta a cíle

2. lékařská fakulta

  • Je součástí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Sídlí v areálu Fakultní nemocnice Motol, kde také probíhá nejvíce výuky; teoretické předměty se učí převážně v Teoretických a preklinických ústavech v Motole (ul. Plzeňská); část klinické výuky se odehrává na klinikách a ústavu Nemocnice Na Bulovce a v Ústřední vojenské nemocnici; stáže a praxe mají naši studenti i v dalších nemocnicích.
  • Hlavním cílem fakulty je kvalitní medicína a zvyšování lékařského poznání – výchovou vzdělaných lékařů a prací na poli vědy.
  • Počtem pregraduálních studentů patříme ke komornějším fakultám, a to přestože sídlíme v jedné z největších evropských nemocnic, rozsáhlé klinické zázemí umožňuje kvalitní výuku zaměřenou na praxi.
  • Mezi priority fakulty patří mezinárodně uznávaný lékařsky orientovaný výzkum; vědecký potenciál fakulty významně spočívá na doktorandech.
  • Po několik let nás nezávislé žebříčky řadí mezi nejlepší lékařské fakulty v zemi.
  • Magisterské studium: obory Všeobecné lékařství (MUDr.) a Fyzioterapie; bakalářské studium: obory Fyzioterapie a Všeobecná sestra; doktorské studijní programy v biomedicíně.
  • Absolventi, studenti a pedagogové naši fakultu proslavují nejen jako dobří lékaři, ale i jako veřejně známé osobnosti a vynikající sportovci.

Vydáno: 30. 1. 2014 / Poslední aktualizace: 18. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.