Vědecká konference 2. LF

Aktivní účast na Vědecké konferenci (DS002), kterou každý rok pořádá 2. LF UK, je povinná pro všechny doktorandy 4. a vyšších ročníků, pokud se již nezúčastnili v předchozím akademickém roce. V praxi to tedy znamená, že od 4. ročníku mají doktorandi povinnost prezentovat výsledky svého bádání na konferenci každé dva roky (ve 4., 6. a 8. ročníku studia). Platí tedy, že pokud se doktorand aktivně účastnil např. v roce 2020, musí prezentovat v roce 2022 znovu. Není to tak, že stačí prezentovat jednou za celé studium, a student má splněno. Na Vědeckou konferenci se není možné přihlásit přes SIS. Pokud se student nemůže ze závažných důvodů konference zúčastnit (plánovaná operace, porod, zahraniční stáž aj.), je nutné podat žádost prostřednictvím e-mailu proděkance pro doktorské studium. Žádost je třeba řádně zdůvodnit a doložit důvody, které studentovi v neúčasti na konferenci brání.

Poslední aktualizace: 18. 6. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.