Stáž

V souladu s Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., část druhá, hlava II, kapitola H, bod I, odst. 3Opatřením rektora č. 13/2019, čl 13, odst. 5 je součástí studijních povinností v doktorském studijním programu absolvování části studia na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod. Bližší informace ohledně stáží (DS025) dle požadavků jednotlivých OR naleznete v rubrice „Doktorské studijní programy“.

Zdůrazňujeme, že každý vyjíždějící student je povinen před odjezdem zaevidovat svůj pobyt v SIS (modul „Evidence stáží“). Návod je k dispozici zde. Poté, co se zaevidujete, podepište, prosím, formulář Evidence stáží – prohlášení a odevzdejte jej své referentce. Po návratu je třeba dodat na Oddělení zahraničních záležitostí a/nebo Oddělení Ph.D. studia doklad o absolvování stáže (od přijímající instituce), na jehož základě bude zapsáno do SIS. Stáže lze do SIS zadávat zpětně.

 

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.