Publikační činnost

Nedílnou součástí studia je samozřejmě publikační aktivita. Do databáze se publikace dostanou pouze v případě, pokud má student vytvořený osobní identifikátor. Dle Opatření rektora č. 28/2016 s účinností od 15. 10. 2016 mají všichni studenti doktorského studia v rámci evidence publikační činnosti povinnost založit si mezinárodní identifikátor ORCID ID a vytvořit si svůj profil na ORCID. Další informace a přesný návod k založení účtu ORCID naleznete po rozkliku. Pokud již student má založen personální identifikátory, jako je ResearcherID – ID databáze Web of Science nebo Scopus Author ID – ID databáze Scopus, je nutné tyto identifikátory propojit s ORCID. Návod na propojení identifikátorů naleznete zde.

Modul pro evidenci a správu záznamů o publikační činnosti Univerzity Karlovy OBD (Osobní bibliografická databáze) je součástí Informačního systému UK. Je dostupný on-line všem zaměstnancům UK z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Pro vstup do systému je třeba znát svůj login (číslo pod fotografií na průkazu zaměstnance) a heslo (v CAS – Centrálním autentizačním systému UK). Návody pro práci v OBD jsou k dispozici na stránkách RUK.

Evidence výsledků publikační a vědecké činnosti je pro studenty doktorských studijních programů povinná a realizuje se na základě Opatření rektora č. 24/2018. Publikační činnost spravuje Ústav vědeckých informací 2. LF, kontaktní osobou je PhDr. Radim Kubeš.

Student vykazuje výsledky své publikační činnost také v rámci tzv. ročního hodnocení ISP, které probíhá pravidelně na konci každého akademického roku. Pokud nemá publiklace evidované v OBD, v ročním hodnocení se nemohou spárovat. Články, monografie i další výsledky publikační činnosti jsou rovněž součástí tzv. dodatku k diplomu, kam se stahují z knihovnických databází.

Poslední aktualizace: 29. 8. 2022 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.