Opatření děkana

V náhledu a v záhlaví jednotlivých opatření uvádíme datum jejich platnosti a účinnosti. Neúčinné dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

0

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 11. 1. 2018
Účinnost: od 11. 1. 2018
0

projekty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Platnost: 22. 12. 2017
Účinnost: od 22. 12. 2017
0

k poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Platnost: 20. 12. 2017
Účinnost: od 20. 12. 2017
0

Oběh účetních a neúčetních dokladů, podpisové vzory
 

Platnost: 1. 11. 2017
Účinnost: od 1. 11. 2017
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2017

Platnost: 30. 9. 2017
Účinnost: od 30. 9. 2017
0

Forma, výše a způsob vyplácení stipendií

Platnost: 27. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
0

Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

Platnost: 20. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
0

Vybírání úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě UK

Platnost: 1. 10. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
0

Statut fakultních ocenění „Top 10 Percent International Medical Student Award“ a „Best International Medical Student Award“

Platnost: 22. 9. 2017
Účinnost: od 22. 9. 2017
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2017/18

Platnost: akademický rok 2017/18
Účinnost: od 5. 9. 2017

Požadavky na způsob vedení kvalifikačních a rigorózních prací na 2. LF UK

Platnost: 22. 8. 2017
Účinnost: od 22. 8. 2017
0

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Platnost: 28. 7. 2017
Účinnost: od 28. 7. 2017

Hodnocení výuky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 10. 7. 2017
Účinnost od akademického roku 2017/2018
0

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018.

Platnost: 6. 6. 2017
Účinnost: od 6. 6. 2017

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení, a práva uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 5. 6. 2017
Účinnost: od 5. 6. 2017

Pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 22. 5. 2017
Účinnost: od 22. 5. 2017

kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF UK.

Platnost: 1. 7. 2017
Účinnost: od 1. 7. 2017
1

k výuce v době konání Vědecké konference 2017

Platnost: 10. 4. 2017
Účinnost: od 10. 4. 2017 do 27. 4. 2017

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013.

Platnost: 1. 4. 2017
Účinnost: od 1. 4. 2017
0

čerpání dovolené zaměstnanců 2. LF UK

Platnost: 15. 2. 2017
Účinnost: od 15. 2. 2017
0

kterým se ruší Opatření děkana č. 5/2010

Platnost: 11. 1. 2017
Účinnost: od 11. 1. 2017
0

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze,
který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013.

Platnost: 1. 1. 2017
Účinnost: od 1. 1. 2017
0

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty

Platnost: 31. 10. 2016
Účinnost: od 31. 10. 2016
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2016

Platnost: 30. 9. 2016
Účinnost: od 30. 9. 2016
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2016/17

Platnost: pro akademický rok 2016/17
Účinnost: od 12. 9. 2016
0

které upravuje nastavení a používání e-mailových adres na 2. LF UK.

Platnost: 18. 8. 2016
Účinnost: od 18. 8. 2016
0

Postavení ombudsmana pro mezinárodní studenty na 2. LF UK

Platnost: 13. 5. 2016
Účinnost: od 13. 5. 2016
0

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení

Platnost: 6. 6. 2016
Účinnost: od 6. 6. 2016
1

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2016/2017

Platnost: 11. 5. 2016
Účinnost: od 11. 5. 2016 do 30. 9. 2017
1

k právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 21. 4. 2016
Účinnost: od 21. 4. 2016
0

Zrušení veškeré výuky probíhající po 9. hodině v době Vědecké konference ve dnech 20. a 21. 4. 2016.

Platnost: 13. 4. 2016
Účinnost: od 13. 4. 2016
0

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce v akademickém roce 2016/2017.

Platnost: 18. 3. 2016
Účinnost: od 18. 3. 2016
0

Děkanský sportovní den proběhne dne 12. dubna 2016.
 

Platnost: 10. 2. 2016
Účinnost: od 10. 2. 2016
0

kterým se vymezují relevantní entity a výzkumné infrastruktury na 2. LF UK

Platnost: 1. 1. 2016
Účinnost: od 1. 1. 2016
0

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze

Platnost: 1. 1. 2016
Účinnost: od 1. 1. 2016
0

Zápis volitelných předmětů v ak. roce 2015/16

Platnost: 12. 10. 2015
Účinnost: od 12. 10. 2015
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v r. 2015

Platnost: 1. 10. 2015
Účinnost: od 1. 10. 2015
0

Cena děkana 2. lékařské fakulty UK

Platnost: 24. 9. 2015
Účinnost: od 24. 9. 2015
0

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Platnost: 20. 7. 2015
Účinnost: od 20. 7. 2015
0

které stanovuje pravidla pro použití Režie 30

Platnost: 29. 5. 2015
Účinnost: od 1. 6. 2015
1

Harmonogram akademického roku 2015/2016

Platnost: 6. 5. 2015
Účinnost: od 6. 5. 2015 do 30. 9. 2016
1

k právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 21. 4. 2015
Účinnost: od 21. 4. 2015 do 20. 4. 2016
0

Uzavírání pracovněprávních vztahů z  grantových projektů

Platnost: 31. 3. 2015
Účinnost: od 31. 3. 2015
0

Vyhlášení Děkanského dne

Platnost: 19. 3. 2015
Účinnost: od 19. 3. 2015
0

Zrušení výuky probíhající po 10. hod. v době konání Vědecké konference 2. LF UK

Platnost: 19. 3. 2015
Účinnost: od 19. 3. 2015
1

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce pro studenty poprvé zapsané ke studiu v akademickém roce 2015/2016.

 

Platnost: 16. 3. 2015
Účinnost: od 20. 3. 2015 do 17. 3. 2016
0

kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF UK

Platnost: 25. 2. 2015
Účinnost: od 1. 3. 2015
0

Zařazování akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd dle rozsahu pedagogických a vědeckých povinností.

Platnost: 27. 1. 2015
Účinnost: od 1. 2. 2015
1

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č.8/2013

Platnost: 30. 12. 2014
Účinnost: od 1. 1. 2015 do 1. 1. 2016
0

k čerpání finančních prostředků řešiteli z režie grantů v závěru roku 2014

Platnost: 6. 11. 2014
Účinnost: od 6. 11. 2014
0

k uznávání dříve vykonaných zkoušek

Platnost: 13. 10. 2014
Účinnost: od 1. 10. 2014
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK

Platnost: 30. 9. 2014
Účinnost: od 30. 9. 2014
0

Ocenění „Best International Medical Student Award“

Platnost: 22. 9. 2014
Účinnost: od 1. 10. 2014
0

Dlouhodobé ukládání elektronických dat

Platnost: 25. 8. 2014
Účinnost: od 25. 8. 2014
1

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce

Platnost: 1. 5. 2014
Účinnost: od 1. 5. 2014 do 19. 3. 2015
1

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 8. 4. 2014
Účinnost: od 8. 4. 2014 do 20. 4. 2015
1

Výuka v době Vědecké konference

Platnost: 20. 3. 2014
Účinnost: od 9. 4. 2014 do 10. 4. 2014
1

Přiznání stipendií vynikajícím studentům

Platnost: 30. 12. 2013
Účinnost: od 30. 12. 2013 do 30. 9. 2014
1

Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu

Platnost: 20. 12. 2013
Účinnost: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
1

K provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013 do 31. 12. 2013
0

Zdravotní péče pro studenty v magisterských a bakalářských studijních programech

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013
1

Harmonogram akademického roku

Platnost: 3. 6. 2013
Účinnost: od 3. 6. 2013 do 30. 9. 2014
1

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 8. 4. 2013
Účinnost: od 8. 4. 2013 do 30. 9. 2014
1

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 8. 4. 2013
Účinnost: od 8. 4. 2013 do 7. 4. 2014
1

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 22. 3. 2013
Účinnost: od 20. 3. 2013 do 10. 7. 2014
0

Rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 2. lékařské fakulty

Platnost: 1. 2. 2013
Účinnost: od 1. 2. 2013
0

Úhrady za administrativní úkony pro Univerzitu třetího věku

Platnost: 21. 11. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
0

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty

Platnost: 1. 10. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
1

Harmonogram akademického roku

Platnost: 19. 7. 2012
Účinnost: od 19. 7. 2012 do 30. 9. 2013
1

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 28. 3. 2012
Účinnost: od 28. 3. 2012 do 30. 9. 2013
1

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 28. 3. 2012
Účinnost: od 28. 3. 2012 do 7. 4. 2013
1

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 21. 3. 2012
Účinnost: od 21. 3. 2012 do 19. 3. 2013
1

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 1. 1. 2012
Účinnost: od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2015
0

Změna výplatního termínu

Platnost: 8. 2. 2012
Účinnost: od březen 2012
0

Kurzy specializačního vzdělávání

Platnost: 1. 2. 2012
Účinnost: od 1. 2. 2012
1

Čerpání mzdových nákladů z grantů

Platnost: 24. 10. 2011
Účinnost: od 1. 1. 2012 do 30. 3. 2015
0

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek

Platnost: 30. 9. 2011
Účinnost: od 30. 9. 2011
1

Harmonogram akademického roku

Platnost: 11. 7. 2011
Účinnost: od 11. 7. 2011 do 30. 9. 2012
1

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 27. 4. 2011
Účinnost: od 27. 4. 2011 do 30. 9. 2012
1

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 27. 4. 2011
Účinnost: od 27. 4. 2011 do 28. 3. 2012
1

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 15. 3. 2011
Účinnost: od 15. 3. 2011 do 20. 3. 2012
0

Absence

Platnost: 1. 2. 2011
Účinnost: od 1. 2. 2011
0

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Platnost: 26. 11. 2010
Účinnost: od 26. 11. 2010
1

Harmonogram akademického roku

Platnost: 14. 7. 2010
Účinnost: od 14. 7. 2010 do 30. 9. 2011
1

Dovolené

Platnost: 18. 6. 2010
Účinnost: od 18. 6. 2010 do 31. 12. 2010
0

Zveřejňování výukových materiálů

Platnost: 14. 4. 2010
Účinnost: od 16. 4. 2010
1

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 1. 5. 2010
Účinnost: od 1. 5. 2010 do 1. 1. 2012
1

Státní závěrečné zkoušky

Platnost: 1. 4. 2010
Účinnost: od 1. 4. 2010 do 11. 1. 2017
1

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 1. 4. 2010
Účinnost: od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2011
1

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 1. 4. 2010
Účinnost: od 1. 4. 2010 do 26. 4. 2011
1

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 17. 2. 2010
Účinnost: od 17. 2. 2010 do 14. 3. 2011
0

Elektronické přihlašování ke zkouškám

Platnost: 8. 2. 2010
Účinnost: od 8. 2. 2010
0

Poskytování a vyúčtování cestovních náhrad

Platnost: 1. 10. 2009
Účinnost: od 1. 10. 2009
0

Stravování zaměstnanců

Platnost: 1. 10. 2009
Účinnost: od 1. 10. 2009
0

Oběh účetních dokladů

Platnost: 1. 10. 2009
Účinnost: od 1. 10. 2009
1

Dovolené

Platnost: 15. 5. 2009
Účinnost: od 15. 5. 2009 do 31. 12. 2009
1

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 21. 4. 2009
Účinnost: od 21. 4. 2009 do 30. 9. 2010
1

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 21. 4. 2009
Účinnost: od 21. 4. 2009 do 31. 3. 2010
1

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 1. 3. 2009
Účinnost: od 1. 3. 2009 do 30. 4. 2010
0

Obhajoba závěrečné práce

Platnost: 25. 3. 2009
Účinnost: od 25. 3. 2009

Stránky