Den otevřených dveří 2024

Den otevřených dveří 2. lékařské fakulty proběhl 13. ledna 2024, stále můžete zhlédnout záznamy. Děkujeme za účast a zájem!


Den otevřených dveří 2024


Hlavní prezentace, Všeobecné lékařství (Velká posluchárna)sobota 13. ledna 2024

9.30—13.30

posluchárny a děkanát 2. lékařské fakulty UK v budově ředitelství FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, dopravní spojení

  • Účast je bez registrace
  • První a opakovaná prezentace programů jsou identické, není třeba účastnit se obou
  • Z kapacitních důvodů prosíme rodiče, aby zvážili účast na prezentacích, případně mohou využít Koutek pro rodiče před Velkou posluchárnou 

Program

(změna vyhrazena)

  • Prezentace studijních programů (níže)
  • Studentské stánky s informacemi o studijních programech, fakultě a přijímačkách
  • Workshopy • Přednášky • Diskuse se studentkami a studenty • Tropická medicína • Simulační medicína a ukázky práce klinik 2. LF UK a FN Motol • Sport a veganství, jde to dohromady? • Nácvik odběru krve • První pomoc • Dr. Marek Dvořák (@dvorak155) uvede nové fakultní promovideo • Nácvik intubace • Nemocnice pro medvídky • Anatomické modely a hi-tech simulátory • Dokument o moderních metodách výuky medicíny na 2. lékařské Tělo–duše–pacient • Trenažér laparoskopie • Na speciální váze poznáte složení svého těla • Samovyšetření a prevence rakoviny • Ultrazvukové vyšetření — zjistěte, kde co máte • Ptát se můžete i svého osobního patologa...

9.30—13.00

chodba v budově ředitelství FN Motol, foyer, posluchárny a učebny ve sníženém přízemí a 1. suterénu


Prodej modelových otázek z fyziky, biologie a chemie

9.30—12.30

děkanát (1. patro budovy ředitelství FN Motol)


 Prezentace studijních programů
Všeobecné lékařství

Velká posluchárna (mapa) – patro/floor 0


Prezentace studijního programu

9.30—10.15

stream a záznam

opakování 12.00—12.45


Mezi nebem a pacientem

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., a jeho pohled na urgentní medicínu.

10.30


Sport a rostlinná výživa – co říká současné poznání? 

Přednáší MUDr. Jakub Hurych z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK
a FNM.

11.00


Lidstvo tloustne, medicína odpovídá

Zjistěte, jaké jsou nejmodernější postupy v léčbě obezity. Přednáší MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D., z Interní kliniky 2. LF UK a FNM.

11.30

Fyzioterapie

Malá levá posluchárna (patro/floor -2)


Prezentace studijního programu

9.30—10.15

opakování 12.00—12.45

Ukázka užití ultrazvuku ve fyzioterapii

Prezentuje Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

10.30—11.45

Všeobecné a Pediatrické ošetřovatelství

Malá pravá posluchárna (patro/floor -2)


Prezentace studijního programu

9.30—10.15

opakování 12.00—12.45

 
Radiologická asistence

Malá pravá posluchárna (patro/floor -2)


Prezentace studijního programu

10.30—11.15

opakování 12.00—12.45

Prohlídka pracoviště

následuje po prezentaci


General Medicine

Prezentace studijního programu General Medicine v anglickém jazyce

13.00—13.30

Velká posluchárna / Great Lecture Hall (mapa / plan – patro/floor 0)

stream a záznam


Newsletter pro uchazeče

Poslední aktualizace: 7. 3. 2024 / Mgr. Stanislava Lindenthalová