Jiné úspěchy

Zahraniční projekt Itibo a akce v Keni

Dr. Z. Blechová a dr. M. Trojánek se účastnili odborného dozoru při výjezdu studentů 2. lékařské fakulty. Humanitární akce ve zdravotnickém zařízení v Keni se uskutečnila v rámci humanitární organizace ADRA, o. p. s., v lednu a únoru a v červnu a červenci 2019.

Úspěchy v anketě Učitel roku 2018

Učitelé roku 2018

Ve studentské anketě Učitel roku se již poněkolikáté umístili na předních místech naši pedagogičtí pracovníci. Na prvním místě dr. D. Smíšková, na druhém místě dr. Zuzana Blechová a dále byl v první desítce dr. Milan Trojánek.

Ocenění Magnesia Litera 2019

O parazitech a lidech

Dr. František Stejskal je spoluautorem populárně-naučné knihy O parazitech a lidech, která v roce 2019 získala prestižní cenu Magnesia Litera v oblasti odborné literatury.

Snahou autorů této knihy bylo představit pokud možno populární a čtivou formou různé parazity i parazitický způsob života, a to z různých úhlů pohledu: od lékařského a veterinárního přes biologický a fenomenologický až po historický a umělecký. Kniha se zabývá parazity co nejkomplexněji, včetně jejich evoluce, a dokonce ukazuje, že cizopasníci nemusejí být vždy jen ti zlí.

Česká televize: ČT Art (26. 3. 2019)

Doc. D. Pícha spoluautorem knihy Spinální neurologie

Spinální neurologie

Doc. D. Pícha se stal spoluautorem knihy Spinální neurologie, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf Jessenius. Přispěl kapitolou Míšní záněty.

Kniha je zaměřena na problematiku míšních poruch, které patří ke stěžejním oblastem moderní neurologie, klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Je zde přehledně rekapitulována anatomie a fyziologie míchy, typické klinické syndromy, neurofyziologie a zobrazovací metody ve vztahu k míšním funkcím. Těžištěm knihy jsou časté nemoci, ke kterým patří např. záněty míchy, ale i nemoci vzácnější, jejich etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.

Dr. František Stejskal se zúčastnil Světového kongresu o echinokokóze

Kongres o echinokokóze

Dr. František Stejskal se aktivně zúčastnil XXVIII. Světového kongresu o echinokokóze, který se konal v Limě v Peru ve dnech 29.–31. října 2019. Jeho příspěvkem byly dva případy výskytu leptospirozy importované z Thajska a potvrzené PCR vyšetřením z krve a moči.

Kongresu se účastnilo přes 1 200 delegátů z 80 zemí. Tento světový kongres byl pozoruhodnou vědeckou událostí, která vzbudila zájem všech významných odborníků a odborníků z řad lékařů, veterinářů, biologů, parazitologů, farmakologů, specialistů na infekční choroby z celého světa. Toto setkání vytvořilo prostředí pro výměnu zkušeností, výzkumu, vynikajících zjištění, spolupráci a prohloubení vztahů mezi všemi účastníky.

Doc. D. Pícha spoluautorem doporučených postupů pro léčbu Lymeské boreliozy

Doc. d. Pícha je spoluautorem nových doporučených postupů Společnosti infekčního lékařství pro diagnostiku a léčbu lymeské borreliózy v roce 2018.

Dr. M. Trojánek o spalničkách, očkování proti nim a kolektivní imunitě

MUDr. M. Trojánek vystoupil v interview ve Studiu 6 ČT dne 3. 12. 2018.

Doc. V. Marešová v diskusi na téma nárůst spalniček v Česku

Doc. V. Marešová se zúčastnila webové diskuse – duelu dne 20. 3. 2018 na Seznam.cz. Tématem diskuse s Martinou Suchánkovou, předsedkyní spolku Rozalio (Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování), byl Nárůst spalniček v Česku. Mohou za rozšíření nemoci lidé, kteří odmítají očkování?

Dr. Z. Blechová spoluautorkou návrhu doporučeného postupu profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců

MUDr. Z. Blechová je spoluautorkou návrhu doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství Profylaxe a léčba varicely u těhotných a novorozenců (časopis Moderní gynekologie a porodnictví, 2018).

MUDr. M. Trojánek získal ocenění za akademické znalosti a nejlepší přednášku

MUDr. M. Trojánek se ve dnech 21.–27. 5. 2017 účastnil mezinárodního Salzbusrského lékařského semináře, pořádaného Weill Cornellovou univerzitou, USA, a Medicínskou univerzitou ve Vídni, kde získal dvě ocenění: první cenu za akademické znalosti a druhou cenu za nejlepší přednášku. Mezi hlavní témata semináře patřila problematika infekce HIV/AIDS, chronických virových hepatitid, sepse, infekční endokarditidy, ranných infekcí a cestovní medicíny.

MUDr. Z. Blechová se podílí na interaktivním vzdělávání o antibiotické léčbě pro praktické lékaře a pediatry

MUDr. Z. Blechová se již několik let podílí na interaktivním vzdělávání v oblasti léčení antibiotiky na konferencích pro praktické lékaře a pediatry ve spolupráci se vzdělávací agenturou Solen.

MUDr. Z. Blechová se podílí na studii Pertinent

MUDr. Blechová se aktivně podílí na evropském projektu ECDC Surveillance pertusse u dětí do jednoho roku. Projekt běží od roku 2016 dosud a je do něj zapojeno pět evropských zemí.

Doc. D. Pícha poskytl rozhovor pro rádio Regina

Doc. D. Pícha poskytl dne 16. 2. 2017 rozhovor pro Český rozhlas Regina na téma „Naše nejčastější neuroinfekce“.

Doc. D. Pícha spoluautorem druhého vydání monografie Moderní farmakoterapie v neurologii

Doc. D. Pícha je spoluautorem druhého vydání monografie Moderní farmakoterapie v neurologii autorů Štětkářová a spol., rok vydání 2017, nakladatelství Maxdorf.

Zahraniční projekt ITIBO

Další výjezd MUDr. D. Smíškové jako odborného dozoru do zdravotnického zařízení v Keni v rámci humanitární organizace ADRA, o.p.s , únor–březen 2018.

 

Atestační zkoušky v oboru infekční lékařství

Ve dnech 9.–10. 11. 2016 proběhly na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a NNB atestační zkoušky v oboru infekční lékařství.

Dr. F. Stejskal vystoupil na XIX. International Congress for Tropical Medicine and Malaria

Dr. František Stejskal vystoupil na XIX. Mezinárodním kongresu pro tropickou medicínu a malárii (ICTMM 2016), který se konal 18.–22. září 2016 v Brisbane v Austrálii. Přednášel na téma Malaria imported to the Czech Republic (2006–2015), spoluautory byli M. Trojánek, E. Nohynková, L. Richterová a H. Roháčová.

Doc. D. Pícha byl vyzvaným řečníkem na 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) se konal v dubnu 2015 v Kodani. Vyžádaná přednáška, kterou přednesl doc. D. Pícha, byla na téma Diagnostic value of the chemokine CXCL 13 and antibodies againts C6 peptide in patients with neuroborreliosis.

Učitelé kliniky vykonávali odborný dozor ve zdravotnickém zařízení v Itibu v Keni

Již po několikáté naši učitelé vykonávali odborný dozor při zahraničních stážích mediků se zaměřením na tropickou medicínu ve zdravotním zařízení Itibo v Keni (dr. František Stejskal dr. Dita Smíšková, dr. Milan Trojánek, dr. Kristýna Herrmannová) v srpnu až září 2014. Dr. Smíšková se podílela na natáčení dokumentárního filmu „Daleko za sluncem“ režisérky Olgy Špátové v produkci HBO Europe, který ukazuje práci v tomto zdravotnickém zařízení.

Specializační vzdělávání v oboru infekční lékařství

Povinný atestační kurz s názvem „Novinky z infekčního lékařství“ proběhl na Infekční klinice 2. LF UK ve dnech 10. 3. – 14. 3. 2014, garant kurzu doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Publikace: Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství

Ambrožová H., Marešová V., Pícha D., Blechová Z. a kolektiv: Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství, 2. vydání.