Úspěchy

Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě ve Fakultní nemocnici Bulovka

Lékařky infekční kliniky MUDr. D. Smíšková a MUDr. Z. Blechová se staly spoluzakladatelkami Centra pro vrozené nákazy a infekce v graviditě ve Fakultní nemocnici Bulovka. Centrum bylo založeno v roce 2020, plně funkční ale začalo být až po ústupu covidové pandemie v roce 2022.  Klinika infekčních nemocí 2. LF a FNB se významně podílí na provozu tohoto centra, které zajišťuje dispenzarizaci dětských pacientů s diagnostikovanou kongenitální či perinatální infekcí, komplexní ambulantní péči o gravidní pacientky s transplacentárně přenosnou infekcí a konziliární činnost v problematice vrozených nákaz a infekcí v graviditě. Zajišťuje i případnou léčbu dětských pacientů s kongenitální CMV a toxoplasmovou infekcí v prvních letech života pro oblast Prahy a Středočeského kraje, dle kapacitních možností i pro další kraje, konziliárně pak řeší problematiku pacientů celé ČR.

Spolupráce dr. Milana Trojánka na projektu Prevence antibiotické rezistence

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., je spolupracovníkem projektu Prevence antibiotické rezistence financovaného z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 z programu Zdraví. Hlavním příjemcem je Státní zdravotní ústav a projekt probíhá ve spolupráci s norským Folkehelseinstituttet. Cílem projektu je zlepšit předepisování a užívání antibiotik a zastavit trend stoupající spotřeby antibiotik. V rámci projektu byla připravena inovovaná Doporučení pro ambulantní terapii komunitních infekcí respektující moderní zásady antibiotické preskripce, na jejichž přípravě se významně podíleli i zaměstnanci 2. LF (MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., MUDr. Otakar Nyč, Ph.D., doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D., a MUDr. Jiří Skřivan, CSc.).

Dr. Milan Trojánek je laureátem Ceny prezidenta ČLK

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., je laureátem Ceny prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Cena mu byla udělena dne 4. 11. 2021. Aktivně se podílí na vzdělávání lékařů. Od roku 2014 uspořádal nebo se aktivně podílel na pořádání více než 400 vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku antibiotické terapie a infekčních nemocí. Mezi nejúspěšnější patří kurzy z oblasti cestovní medicíny a ty, které se zabývají problematikou očkování.

 

Doc. Pícha spoluautorem publikace Proměny času proměny zdraví

Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., je spoluautorem knihy Proměny času proměny zdraví. 100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací. Cílem této publikace bylo posoudit vliv rozvoje vědy a lékařství na stav zdraví a kvalitu života české populace v průběhu posledních 100 let.

Odkaz: https://www.tribune.cz/clanek/46371-promeny-casu-promeny-zdravi

Doc. D. Pícha spoluautorem knihy Spinální neurologie

Doc. D. Pícha se stal spoluautorem knihy Spinální neurologie, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf Jessenius. Přispěl kapitolou Míšní záněty.

Kniha je zaměřena na problematiku míšních poruch, které patří ke stěžejním oblastem moderní neurologie, klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Je zde přehledně rekapitulována anatomie a fyziologie míchy, typické klinické syndromy, neurofyziologie a zobrazovací metody ve vztahu k míšním funkcím. Těžištěm knihy jsou časté nemoci, ke kterým patří např. záněty míchy, ale i nemoci vzácnější, jejich etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.

Úspěchy v anketě Učitel roku 2018

Ve studentské anketě Učitel roku se již poněkolikáté umístili na předních místech naši pedagogičtí pracovníci. Na prvním místě dr. D. Smíšková, na druhém místě dr. Zuzana Blechová a dále byl v první desítce dr. Milan Trojánek.

Dr. František Stejskal se zúčastnil Světového kongresu o echinokokóze

Dr. František Stejskal se aktivně zúčastnil XXVIII. Světového kongresu o echinokokóze, který se konal v Limě v Peru ve dnech 29.–31. října 2019. Jeho příspěvkem byly dva případy výskytu leptospirozy importované z Thajska a potvrzené PCR vyšetřením z krve a moči.

Kongresu se účastnilo přes 1 200 delegátů z 80 zemí. Tento světový kongres byl pozoruhodnou vědeckou událostí, která vzbudila zájem všech významných odborníků a odborníků z řad lékařů, veterinářů, biologů, parazitologů, farmakologů, specialistů na infekční choroby z celého světa. Toto setkání vytvořilo prostředí pro výměnu zkušeností, výzkumu, vynikajících zjištění, spolupráci a prohloubení vztahů mezi všemi účastníky.

Ocenění Magnesia Litera 2019

Dr. František Stejskal je spoluautorem populárně-naučné knihy O parazitech a lidech, která v roce 2019 získala prestižní cenu Magnesia Litera v oblasti odborné literatury.

Snahou autorů této knihy bylo představit pokud možno populární a čtivou formou různé parazity i parazitický způsob života, a to z různých úhlů pohledu: od lékařského a veterinárního přes biologický a fenomenologický až po historický a umělecký. Kniha se zabývá parazity co nejkomplexněji, včetně jejich evoluce, a dokonce ukazuje, že cizopasníci nemusejí být vždy jen ti zlí.

Česká televize: ČT Art (26. 3. 2019)

Zahraniční projekt Itibo a akce v Keni

Dr. Z. Blechová a dr. M. Trojánek se účastnili odborného dozoru při výjezdu studentů 2. lékařské fakulty. Humanitární akce ve zdravotnickém zařízení v Keni se uskutečnila v rámci humanitární organizace ADRA, o. p. s., v lednu a únoru a v červnu a červenci 2019.

MUDr. M. Trojánek získal ocenění za akademické znalosti a nejlepší přednášku

MUDr. M. Trojánek se ve dnech 21.–27. 5. 2017 účastnil mezinárodního Salzbusrského lékařského semináře, pořádaného Weill Cornellovou univerzitou, USA, a Medicínskou univerzitou ve Vídni, kde získal dvě ocenění: první cenu za akademické znalosti a druhou cenu za nejlepší přednášku. Mezi hlavní témata semináře patřila problematika infekce HIV/AIDS, chronických virových hepatitid, sepse, infekční endokarditidy, ranných infekcí a cestovní medicíny.

Učitelé kliniky vykonávali odborný dozor ve zdravotnickém zařízení v Itibu v Keni

Již po několikáté naši učitelé vykonávali odborný dozor při zahraničních stážích mediků se zaměřením na tropickou medicínu ve zdravotním zařízení Itibo v Keni (dr. František Stejskal dr. Dita Smíšková, dr. Milan Trojánek, dr. Kristýna Herrmannová) v srpnu až září 2014. Dr. Smíšková se podílela na natáčení dokumentárního filmu „Daleko za sluncem“ režisérky Olgy Špátové v produkci HBO Europe, který ukazuje práci v tomto zdravotnickém zařízení.