Cena pro dr. Milana Trojánka

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., lékař a pedagog Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka a předseda fakultního akademického senátu, získal 4. listopadu Cenu prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Pro komoru uspořádal mnoho úspěšných kurzů, webinářů a online vzdělávacích akcí. Mezi nejúspěšnější patří kurzy z oblasti cestovní medicíny a ty, které se zabývají problematikou očkování. Podrobnosti na webu FN Bulovka a v reportáží iRozhlasu.

Fotografie: Michal Sojka (ČLK)

Vytvořeno: 6. 12. 2021 / Upraveno: 18. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.