Dr. Milan Trojánek je laureátem Ceny prezidenta ČLK

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., je laureátem Ceny prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Cena mu byla udělena dne 4. 11. 2021. Aktivně se podílí na vzdělávání lékařů. Od roku 2014 uspořádal nebo se aktivně podílel na pořádání více než 400 vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku antibiotické terapie a infekčních nemocí. Mezi nejúspěšnější patří kurzy z oblasti cestovní medicíny a ty, které se zabývají problematikou očkování.