Doc. Pícha spoluautorem publikace Proměny času proměny zdraví

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_cat-1323048-Promeny-casu-promeny-zdravi/?disprec=4&iset=1

Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., je spoluautorem knihy Proměny času proměny zdraví. 100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací. Cílem této publikace bylo posoudit vliv rozvoje vědy a lékařství na stav zdraví a kvalitu života české populace v průběhu posledních 100 let.

Odkaz: https://www.tribune.cz/clanek/46371-promeny-casu-promeny-zdravi