Povolené absence

Infekční lékařství – rozsah absencí

  1. Během třítýdenní stáže na Klinice infekční nemocí 2. LF UK a NNB jsou povoleny dvě absence omluvitelné nemocí či jinými závažnými důvody; tyto absence není třeba dokládat.
  2. Více absencí je třeba písemně doložit (nutno odeslat na děkanát). Tyto absence je třeba nahradit v takovém rozsahu a tak, jak bude stanoveno dohodou s vedením kliniky.
     

doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 

Opatření děkana

Poslední aktualizace: 2. 10. 2021 / Administrátor
Byla tato stránka užitečná?