Dr. Milan Trojánek opětovně zvolen předsedou akademického senátu 2. LF UK

Ve dnech 14.–16. prosince 2020 se konalo druhé kolo voleb do akademického senátu 2. lékařské fakulty UK pro volební období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023. Předsedou senátu za pedagogickou komoru byl opětovně zvolen MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.