Doc. Dušan Pícha je spoluautorem třetího vydání monografie Moderní farmakoterapie v neurologii

Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., je spoluautorem třetího vydání monografie Moderní farmakoterapie v neurologii autorů Štětkářová a spol., rok vydání 2021, nakladatelství Maxdorf.