Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkaz):
Všeobecné lékařství
5. ročník
  Infekční lékařství

Povolené absence
Doporučená literatura

Studijní materiály naleznete na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6464

Volitelné předměty, dostupné též v SISu
Ve školním roce 1999/2000 bylo změněno curriculum výuky infektologie, byl zkrácen počet výukových hodin ve prospěch informatiky a epidemiologie je samostatným předmětem se samostatnou zkouškou, infekční lékařství se nyní učí tři týdny v bloku s následnou zkouškou. Pro udržení kvality a rozsahu výuky jsou stáže a semináře i odpoledne. Ve spolupráci s epidemiologii je vyučován volitelný předmět cestovní medicína a tropické lékařství. Pro studenty nabízíme další volitelné předměty: infekční lékařství – od teoretických znalostí k pacientovi, doporučené a praktické postupy v diferenciální diagnostice infekcí, antiinfekční léčba – teorie a praktické využití.


Klinika zajišťuje pregraduální výuku v 5. ročníku ve studijních skupinách v českém a anglickém jazyce. Studenti mají přesný rozpis studijního plánu, také proto, že na klinice probíhá výuka všech fakult a je problém zajistit seminární místnosti (denně stážuje i 100 mediků). Každá fakulta si zajišťuje výuku mediků samostatně. Významnou součástí výuky je demonstrace pacientů u lůžka.
 
Během 3týdenní stáže probíhá výuka každý den celé dopoledne, tj. pět výukových hodin denně a každý týden dvakrát až třikrát 1–2 hodiny odpoledne. Studenti vypracovávají kazuistiku pacienta, kterého měli v péči během stáže. V posledním týdnu jsou prověrky znalostí studentů formou konzultací. Toto vše je podmínkou k udělení zápočtu. Ve čtvrtém týdnu probíhají zkoušky (ústní a praktické). Vzhledem k tomu, že infekce je nástavbovým oborem je nutné doplňovat při výuce základní vědomosti z předmětů (pediatrie, neurologie, interna), které posluchači ještě neabsolvovali).

Většina školských pracovníků se podílí i na doktorské výuce v IPVZ, přednáškami pro atestanty v oboru infekčních nemocí, či u lůžka a školením lékařů na oddělení, kteří jsou na předatestační praxi (mikrobiologie, epidemiologie, všeobecné lékařství).

Poslední aktualizace: 2. 10. 2021 / Administrátor