Zahraniční projekt Itibo a akce v Keni

Dr. Z. Blechová a dr. M. Trojánek se účastnili odborného dozoru při výjezdu studentů 2. lékařské fakulty. Humanitární akce ve zdravotnickém zařízení v Keni se uskutečnila v rámci humanitární organizace ADRA, o. p. s., v lednu a únoru a v červnu a červenci 2019.