Projekty Ústavu ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol realizuje nebo se personálně podílí na realizaci následujících projektů:
 


Evropský sociální fond Praha & EU
Investujeme do vaší budoucnosti

Projekty realizované v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita:
 

 Projekty financované z Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2012:
 

Projekt financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2011:
 Certifikovaný kurz pro přípravu mentorů klinické praxe a školitelů specializačního vzdělávání – dodávka služby

Poslední aktualizace: 27. 9. 2018 / Administrátor