Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (dobíhající studium)