Výuka

Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol zajišťuje výuku v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v bakalářských studijních programech pro přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků. Informace související s výukou jsou uvedeny pod následujícími odkazy:

magisterský SP Všeobecné lékařství,
bakalářský SP Všeobecné ošetřovatelství,
bakalářský SP Pediatrické ošetřovatelství,
bakalářský SP Fyzioterapie,
bakalářský SP Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (dobíhající studium).

Seznam ústavem vyučovaných předmětů

Vedoucí učitelé

Vytvořeno: 15. 7. 2014 / Upraveno: 19. 7. 2022 / Odpovědná osoba: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA