Úspěchy

Prof. V. Havlas zvolen prezidentem ESSKA 2026

Přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., byl zvolen prezidentem mezinárodního kongresu ESSKA 2026 – European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy.

Dokončli jsme klinickou studii Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky

Dokončili jsme multicentrickou klinickou studii (reg. SÚKL OA-orMSCp-02 – fáze I/IIa) s názvem Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky. Otevřená klinická studie k urční bezpečnosti a proveditelnosti. Zaměřuje se na bezpečnost a účinnost využití autologních mesenchymálních kmenových buněk v terapii chrupavky kolenního kloubu.  

Publikační výstup ze studie: Neckar P, Potockova H, Branis J, Havlas V, Novotny T, Lykova D, Gujski J, Drahoradova I, Ruzickova K, Kaclova J, Skala P, Bauer PO: Treatment of knee cartilage by cultured stem cells and three dimensional scaffold: a phase I/IIa clinical trial. International Orthopaedics. 2022 Jul 19. doi: 10.1007/s00264-022-05505-y. Epub ahead of print. PMID: 35854056. (IF 3.479, časopis Q1.)

Podali jsme patentovou žádost Zařízení, souprava a způsob pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami

V květnu 2022 jsme podali patent Zařízení, souprava a způsob pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami, nyní je v řízení. Autory jsou Yuriy Petrenko, Irena Vacková, Vojtěch Havlas a Eliška Vavřínová a majitelem Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Univerzita Karlova.

Získali jsme status užitného vzoru pro Zařízení a soupravu pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami

Získali jsme status užitného vzoru (36 430, 2022) pro Zařízení a soupravu pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami. Autory jsou Yuriy Petrenko, Irena Vacková, Vojtěch Havlas a Eliška Vavřínová; majitelem Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Univerzita Karlova.

Založení Artroskopické akademie

Prof. V. Havlas, prof. T. Trč a doc. J. Kautzner se podíleli na vzniku artroskopické akademie. Prvním předsedou Artroskopické akademie, z. s., byl zvolen prof. MUDr. V. Havlas, Ph.D. Artroskopická akademie, z. s., bude v rámci svého poslání pořádat výukové a školící akce, které povedou k rozvoji operačních technik v rámci artroskopické operativy a budou sloužit k výuce a tréninku začínajících artroskopistů v rámci ČR i Evropy. Artroskopická akademie, z. s., má české i zahraniční členy.

Publikace v zahraničních periodicích s IF

V roce 2021 byly publikovány následující práce v mezinárodních ortopedických periodicích s IF autorů prof. MUDr. V. Havlase, Ph.D., doc. MUDr. J. Kautznera, Ph.D., a MUDr. A. Stančáka.

  • Salášek M, Havránek P, Havlas V, Pavelka T, Pešl T, Stančák A, Hendrych J, Džupa V. Paediatric pelvic injuries: a retrospective epidemiological study from four level 1 trauma centers. International Orthopaedics 2021 Aug;45(8):2033-2048 IF = 2,854
  • Zeman P, Rafi M, Kautzner J. Evaluation of primary hip arthroscopy complications in mid-term follow-up: a multicentric prospective study. International Orthopaedics 2021 Oct;45(10):2525-2529. IF 2,854

 

Zvolení doc. J. Kautznera předsedou SSTA

Na kongresu Společnosti pro Sportovní traumatologii a Artroskopii ČLS JEP byl v rámci voleb do výboru společnosti zvolen doc. MUDr. J. Kautzner, Ph.D., předsedou společnosti na nadcházející funkční období. Prof. MUDr. V. Havlas, Ph.D., byl zvolen vědeckým sekretářem společnosti.

Klinika záskala grant AZV

Klinika získala grant AZV.

V. Havlas et al: Stanovení bezpečnosti a účinnosti alogenních mezenchymových kmenových buněk izolovaných z pupečníkové tkáně v reparaci defektu chrupavky kolene: preklinická studie na zvířecím modelu

AZV: NV19-06-00355

Nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2016

Kolektiv autorů získal ocenění za nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2016. Šťastný, E.; Trč, T.; Philippou, T; Lisý, J.; Bruna, R.: Využití počítačové tomografie při hodnocení osteointegrace a remodelace kostní tkáně v okolí necementované revizní oválné jamky – typ TC, Ortopedie, č. 6, 2016.

Organizace a odborná garance centrálního středoevropského kongresu 11th Central European Orthopaedic Congress

Česká republika získala pořadatelství a naše klinika zajistila organizaci a odbornou garanci centrálního středoevropského kongresu 11th Central European Orthopaedic Congress (CEOC) ve dnech 9.–11. 6. 2016 v Praze. Hovořilo se o tématech: New trends in hip and knee arthroplasty, arthroscopy of hip, elbow and akle, tumors metastasis and bone tumors, osteoporosis from orthopaedic point of view and osteoarthritis non prosthetis treatment (stem cells, PCR, cultivated chondoblasty, podiatric orthopaedics, trauma).

V. Spring Orthopaedic Symposium

Organizační zajištění mezinárodní akce „V. Spring Orthopaedic Symposium“ ve dnech 19.–20. 3. 2015 v Lázních Bělohrad, vč. odborné garance. Téma: Aktuální postupy v revmatochirurgii.

Udělen patent ČR – Frézovací přípravek pro opracování dřeňové dutiny pro implantaci endoprotézy kyčle

Patentovaným frezovacím přípravkem je možné v nejkratší době opracovat, bez vynaložení velkého násilí, horní konec stehenní kosti. Opracování je naprosto přesné a odpovídá danému typu endoprotézy. Je určeno jak pro cementované, tak i pro necementované endoprotézy. Frezovací přípravek pro přesné opracování dřeňové dutiny pro implantaci endoprotézy kyčle. Velkou výhodou je dokonalé vyčištění dřeňové dutiny a rychlost opracování. Velmi snadnou úpravou je možné použití pro různé typy implantátů. 26. 7. 2013 byl udělen patent ČR, číslo dokumentu 304 052.

Pravidelný workshop praktických dovedností v ortopedii a traumatologii

Workshop praktických dovedností v ortopedii a traumatologii pro studenty 4.–6. ročníku se koná v prostorách firmy Beznoska (bývalá výroba implantátů Poldi Kladno), předního výrobce instrumentárií a implantátů pro ortopedii a traumatologii v ČR. Je adresován studentům se zájmem o praktické znalosti a dovednosti v oboru ortopedie a traumatologie. Součástí je také praktický trenažér osteosyntézy a implantace nejběžnějších používaných implantátů. Z workshopu je pořízena foto + video dokumentace, která je pro zájemce k dispozci na CD a DVD.

Evropský patent

Využití autologních mezenchymnových buněk v ortopedii PV 2006-4923.1.2007, CZ/25.01. Pytlík, R., Trč, T., Stehlík, D.

Vicepresident SICOT

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, byl v roce 2009 v rámci organizace SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) jmenován předsedou Evropského výboru pro integraci.

Organizace Národního kongresu ČSOT

Ortopedická klinika 2. LF byla pověřena organizací Národního kongresu ČSOT s mezinárodní účastí a v témže roce byl zvolen doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, předsedou ČSOT a současně byl prezidentem kongresu. V tomto roce se kongresu zúčastnilo nejvíce účastníků za dobu pořádání národních kongresů.

Světový ortopedický kongres

Praha byla vybrána jako město světového ortopedického kongresu SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) v roce 2011. Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, bude prezidentem kongresu.

Časopis Ortopedie

Časopis (šéfredaktor doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA) byl v roce 2008 (po dvou letech existence!) zařazen RVV vlády ČR na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR.

Domácí ocenění

V období 2008–2010 působí doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, ve funkci předsedy SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii).

Mezinárodní ocenění ESSKA

Na podzim 2007 získala klinika statut „ESSKA Education Center“ (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy) – školicí pracoviště Evropské společnosti pro sportovní traumatologii, kolenní chirurgii a artroskopii.

Mezinárodní kurz

Organizace Instructional Lecture Course ESSKA, Břevnovský klášter, Praha, květen 2007. Organizační sekretář: as. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., Prezident: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA.

Domácí ocenění

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, byl v prosinci 2007 jmenován členem Odborného kolegia ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

SICOT Trainee meeting

Mezinárodní kongres SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie) September 2006 Prague. President doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

Patenty

V letech 2004–2006 celkem 7 patentů vycházejích z kliniky, např.: Kyčelní kloubní jáma, Využití autologních mezenchymových buněk v ortopedii, Vazivový implantát

Vicepresident SICOT

2005 – doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., zvolen vicepresidentem SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie)