Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Klinická propedeutika
4. ročník
  Traumatologie pohybového aparátu
5. ročník
  Ortopedie
6. ročník
  Chirurgie II (SZZ)
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Ortopedie
  Traumatologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech

Organizace a rozsah výuky
Povolené absence výuky
Rozmístění přednášek
Termíny zkoušek z ortopedie 5. ročník
 
Výuka pregraduální
Magisterské studium – lékařství

Klinika se komplexně podílí na výuce oboru ortopedie a kostní traumatologie v rámci koncepce 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výuka probíhá kontinuálně během šesti let řádného studia s převahou výukových bloků v 5. a 6. ročníku. Výuka ortopedie je zakončena oborovou zkouškou v 5. ročníku studia. Státní závěrečná zkouška z chirurgie v 6. ročníku obsahuje otázky z akutní ortopedie a kostní traumatologie. Klinika také každoročně podle zájmu studentů vypisuje volitelný předmět – „Artroskopická operační anatomie“nebo „Diferenciální diagnostika v ortopedii“.
 
Bakalářské studium – fyzioterapie
V bakalářském programu studia fyzioterapie při 2. lékařské fakultě zajišťuje klinika výuku ortopedie a traumatologie v rámci 2. ročníku studia v plném rozsahu. Výuka tohoto předmětu je zakončena dvěma zkouškami z Ortopedie, resp. Traumatologie.
 
Bakalářské studium – všeobecná sestra
V rámci bakalářského studia sester při 2. lékařské fakultě se klinika podílí na výuce ortopedie a traumatologie v 1. ročníku tohoto výukového programu.
 
Magisterské studium při Pedagogické fakultě
Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze klinika garantuje výuku ortopedie a protetiky při Katedře speciální pedagogiky.
 
Výuka doktorská
Pracoviště má rozsáhlý program v rámci Doktorských studijních programů v biomedicíně, jehož součástí jsou související školicí aktivity a pravidelné odborné semináře.
 
V rámci dlouhodobé spolupráce s ILF – katedrou pediatrie a praktické medicíny působí klinika při výuce ortopedie s přihlédnutím k pediatrické praxi a činnosti praktického lékaře.
 
Dále se klinika podílí na doktorském vzdělávání v oboru Ortopedie v rámci přidělené akreditace pro výuku v oboru.
 
Akreditace pro habilitační řízení
Klinika je v rámci 2. lékařské fakulty Karlovy Univerzity nositelem akreditace pro docentské habilitační řízení v oboru Ortopedie pro období 2008–2014.

Vytvořeno: 11. 7. 2014 / Upraveno: 14. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor