Podali jsme patentovou žádost Zařízení, souprava a způsob pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami

V květnu 2022 jsme podali patent Zařízení, souprava a způsob pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami, nyní je v řízení. Autory jsou Yuriy Petrenko, Irena Vacková, Vojtěch Havlas a Eliška Vavřínová a majitelem Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Univerzita Karlova.