Úspěšné dokončení PhD. studia MUDr. Jan Kotaška

V listopadu 2021 dokončil as. MUDr. Jan Kotaška, Ph.D., své postgraduální studium na téma Využití biochemických markerů k laboratorní diagnostice metabolických a degenerativních onemocnění pohybového aparátu.