Organizace prvního on-line sympozia v ortopedii v ČR

Pořádali jsme první on-line sympozium v ortopedii na téma Novinky v ortopedii. Garantem a prezidentem sympozia byl prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA. Konalo se v prosinci 2020.